Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Projekt og kalender

Opret projekter, planlæg arbejdet i kalenderen, registrer omkostninger og udskriv rapporter.

Planlæg opgaver i kalenderen

Med appen "Kalender" installeret i regnskabet, har du mulighed for at planlægge opgaver til dine medarbejdere.

Opsætning af kalender

Integreret med projektmodulet og den mobile tidsregistrering, kan kalenderen benyttes til at planlægge opgaver/fravær på medarbejdere og teams.

Projekt: Statusoversigt

Statusoversigten for projekter giver dig et rigtigt godt overblik over dine projekter.

Oprettelse af projekt

Har du behov for at knytte flere salgsordrer sammen til ét samlet økonomisk overblik? Så er appen projektmodul noget for dig.

Tilknyt ordrer til projekter – eller omvendt

En kundeopgave kan sagtens starte som en almindelig ordre udenom projektmodulet. Hvis det senere viser sig, at opgaven hos kunden bliver mere omfattende end først antaget, kan du knytte ordrerne til et projekt, og på projektet se en samlet statistik for hele opgaven.

Omkostningsregistrering og godkendelse til projekt

Omkostningsregistrering benyttes til registrering af omkostninger på dine ordrer. Det kan være varer forbrugt på ordren eller timeforbrug.

Kom godt i gang med projekter

Denne guide gennemgår de ting du skal tage stilling til, for at du bedst kommer i gang med at benytte projektmodulet.

Forbrugstyper og forbrugsgrupper

Alle omkostninger, du registrerer på dine ordrer, skal have en forbrugstype. Lær mere om forbrugstyper og forbrugsgrupper her.

Opsætning af regler for godkendelse af omkostninger

Ønsker du at der skal ske godkendelse af omkostninger på forskellig vis i dit regnskab, ser du her hvilke muligheder der findes for opsætning af dette i Xena.

Godkendelse af timer

Alle timeregistreringer til ordrer skal godkendes. Enten af den ordreansvarlige, eller af en administrator.

Projektrapporter

Bruger du vores Projektmodul har du også adgang til rapporter der relaterer til projekt-appen. De fleste rapporter kan udskrives som PDF, gemmes som CSV-fil eller sendes via e-mail.

Budget på ordrer/projekter

På salgsordrer og projekter kan du indtaste budgettal fordelt ud på forbrugstyper. Budgetterne benyttes til statistikker og på rapporterne Projektoversigt og Projektbudget.

Flytte omkostning/dokument til anden ordre

Har du bogført en omkostning på en forkert opgave, kan den flyttes/redigeres. Her beskrives også hvordan du kan flytte et tilhørende dokumentet.

Forespørg på ordreomkostninger

Vejledningen beskriver, hvordan du kan forespørge på ordreomkostninger, enten via ordren eller via finansbilaget.

Projektfakturering

Når du arbejder med projekter, har du også mulighed for at fakturere på projektniveau.

Planlægning af opgaver til teams

Planlægning til teams kaldes også puljeopgaver. Opgaverne er altså ikke tildelt en bestemt medarbejder eller et bestemt tidspunkt, men de er tildelt en gruppe af medarbejdere.