Projektrapporter

Bruger du vores Projektmodul har du også adgang til rapporter der relaterer til projekt-appen. Alle rapporterne udskrives som PDF, gemmes som CSV-fil eller sendes via e-mail.

Appsene Kalender og tidsregistrering, Projektadministration og Projektmodul kan installeres via Xena Appstore. Denne vejledning går ud fra at den er installeret i dit regnskab.

Find rapporterne via Udskrifter -> Projekt, eller via Projekt -> Rapporter. Herunder vises eksempel på rapporterne, samt eksempel på PDF-udskriften. Gemmer du rapporten som en CSV-fil, kan du åbne tallene i Excel og arbejde videre med dem.

Ordreomkostninger: For hver af rapporterne er der mulighed for øverst at lave filter, så du kun ser de data der er aktuelle for dig. Herunder er eksempel på rapporten som PDF. Bemærk at der er en total pr. opgave på ordren, fordelt på forbrugstypen:

undefined

 

 

Igangværende projekter: En rapport der viser totaler pr. projekt. Rapporten giver et godt overblik ved fx opgørelse af igangværende. Trækkes rapporten over i Excel, kan der arbejdes videre med tallene. På PDF-udskriften vises knap så mange tal som på skærmen. Ønsker du alle de viste kolonnerne udskrevet, skal du gemme rapporten som CSV, og åbner filen i Excel.

undefined

 

 

Medarbejderposteringer: En rapport til opgørelse over medarbejderes timeforbrug; er f.eks. et rigtig godt grundlag når der skal laves løn. I listen ses de enkelte linjer på valgte medarbejdere og du kan se om linjerne er godkendt. På PDF-udskriften laves der summering pr. medarbejder pr. dag og i bunden vises en total pr. aktivitetskode:

undefined

 

 

Igangværende ordrer: Udskriften viser igangværende ordrer, med udregning af kalkulerede salgspriser. 

 

Tidsregistreringslog: Udskriften viser en oversigt over de tidsstemplinger der er blevet korrigeret i forbindelse med godkendelsen.

undefined