Hvad kan vi hjælpe med?

Alle emner

Regnskab

Kontoplaner, kassekladder, regnskabperioder og rapporter.

Primoposteringer

Primoposteringer eller åbningsbalance. På et tidspunkt skal der en startsaldo ind på såvel finanskonti, kunder, debitorer og varer. Se her, hvordan det oprettes.

Kontoplan

I Xena kan du bogføre og fakturere uden først at skulle oprette og designe en kontoplan. Kontoplanen skabes efterhånden, som systemet bruges. Lær mere om, hvordan kontoplanen i Xena bliver til og bruges.

Revisoradgang

Når du skal have sendt regnskab til din revisor, så bør det gøres via en invitation. Det giver det bedste resultat for alle parter – og det er helt gratis.

Regnskabsperioder

For at indtaste åbningsbalance, efterposteringer og for at rette regnskabsår, er det nødvendigt at vide lidt om regnskabsperioder. Det forklares her.

Guide til at lave en specifik valutakonto

Valuta kan give anledning til en række udfordringer – heriblandt registrering af kursgevinster/-tab. Xena er bygget, så udgangspunktet er, at tab og gevinst bliver beregnet automatisk og bogført på Systemdifference-hovedkontoen.

Bogføring og bilagsregistrering

Bogføring, bilagsregistrering og bankafstemning er revolutionerende nemt og sikkert i Xena. Her lærer du hvordan dine bilag indsendes til Xena, læses af Xena, konteres, bogføres og hvordan hele regnskabet sammen med bilag er gemt til glæde for dig, dine medarbejdere og din revisor.

Kassekladden

Brug Xenas kassekladde til manuel bogføring, import af FIK adviseringer, periodiseringer, eller til hurtig og sikker bogføring af banken via bankbevægelser overført fra bankafstemningen!

Datovælger og regnskabsår

Udnyt muligheden for at taste og vælge dato hurtigst muligt. Datovælgeren i Xena kan mere end du lige tror. Her er nogle nyttige tips!

Lokal kopi

Du kan i Xena til hver en tid lave din egen lokale kopi af alle dine data. Dette betyder sikkerhed og frihed i særklasse. Her vises hvordan.

Udligning

Udligning af åbne posteringer på partnere kan foretages enten i forbindelse med bogføring af en postering i kassekladden, eller direkte via partneren. Derudover beskrives også hvorledes en tidligere udligning kan annulleres.

Valuta

Det er mulig at angive den valuta du enten sælger eller køber varer i. Her forklares hvordan valuta oprettes på Partner, ordrer og i bilagsregistreringen.

Finansrapporter

En oversigt over de rapporter som vedrører finansmodulet

Automatisk rapportering

Med automatisk rapportering kan du få tilsendt balancen fra dine regnskaber hver måned.

Årsafslutning

Her er en lille huskeliste og hjælp til hvordan du kommer godt i gang med et nyt regnskabsår!

Deludligning/-betaling

Deludligning af posteringer på partnere kan foretages enten i forbindelse med bogføring af en postering i kassekladden, via ordren eller direkte via partneren.

Prøv Xena og se hvor effektivt det er!

Opret din konto