Kontoplan

I Xena kan du bogføre og fakturere uden først at skulle oprette og designe en kontoplan. Kontoplanen skabes efterhånden, som systemet bruges. Lær mere om, hvordan kontoplanen i Xena bliver til og bruges.

Hvordan er Xena-kontoplanen anderledes?

Xena kontoplanen bygges for en stor del automatisk ud fra de varegrupper og momskoder, du opretter.

Xena bogfører omsætning, varekøb, lagerposteringer, momsposteringer, debitorsamlekonto, kreditorsamlekonto, egenkapital, kontanter samt momsposteringer helt automatisk på de rigtige hovedgrupper i regnskabet. Ved bogføring noteres der, hvor bogføringen kommer fra. På den måde opbygges der automatisk en kontoplan ud fra de posteringer, som oprettes.

Det eneste, du derudover skal bruge for at oprette, er de konti, som bogføres manuelt. Og de kan oprettes ud fra de forslag, der gives, når den daglige bogføring kører.

Se søge og oprette

 

Eksempel:

Når du opretter en "konto" til salg, vil du se, at du i virkeligheden opretter en varegruppe. Denne varegruppe vil så også dukke op under blandt andet varekøb og lager. På den måde er der automatisk sammenhæng mellem lager, køb og salg.

Når du opretter en "konto" til moms, er det i virkeligheden en momskode, der oprettes. Det betyder med andre ord også, at når der oprettes en varegruppe eller en momskode, så er der også oprettet de rigtig "konti" i kontoplanen. Uden at der kræves kompliceret opsætning.

 

Hvordan oprette en finanskonto?

En finanskonto er mulig at oprette mange steder. Den kan oprettes der, hvor der er brug for konti. For eksempel:

Men hovedmenuen for kontoplanen er:

Finans -> Kontoplan -> Kontoplan

For at oprette en ny konto fra konto oversigten: Fold hovedgruppen ud (i eksemplet her er det "Personaleomkostninger"). Tryk "Opret".

undefined

Følgende dialog kommer som popup:

Her kan der enten tastes kontooplysninger manuelt (øverste på popup) eller vælges et af forslagene (nederste på popup).

undefined

Åbningsbalance indtastes under Finans -> Primoposteringer. Se primoposteringer

Undergrupper i kontoplanen

Det er mulig at oprette "Undergrupper" i kontoplanen. Sådan at bestemte konti får en egen overskrift og sum. Det gør man i kontoplanen ved at give de konti man vil summere samme gruppe. Her er konto 3000 og konto 3040 sat i gruppen "Biler" Så vil de få deres egen overskrift og sum i balancen.
 

undefined

Rapportudskrifter - balance m.v.

Udskrift og mail-muligheder af din resultatopgørelse og balance findes under Finans -> Finansudskrifter

OBS: For at se de 3 dele af finansbalancen vælges Resultatopgørelse, Aktiver eller Passiver i toppen.

Uanset hvad der vises på skærmen, så vil en udskrift eller en email indeholde den komplette balance med resultat og balancen.

undefined

Eksport til revisor (CaseWare)

Se Revisoropkobling