Kontoplan

Regnskap

I Xena kan du bokføre og fakturere uten at du først må opprette og utforme en kontoplan. Kontoplanen skapes etter hvert som systemet brukes. Lær mer om hvordan kontoplanen i Xena blir til og brukes.

Hvordan er Xena-kontoplanen annerledes?

Xena-kontoplanen dannes for en stor del automatisk ut fra de varegruppene og momskodene du oppretter.

Xena bokfører omsetning, varekjøp, lagerposteringer, momsposteringer, debitorsamlekonto, kreditorsamlekonto, egenkapital, kontanter og momsposteringer helt automatisk på de riktige hovedgruppene i regnskapet. Ved bokføring noteres det hvor bokføringen kommer fra. På den måten dannes det automatisk en kontoplan ut fra de posteringer som opprettes.

Det eneste du ut over dette skal opprette, er de kontoer som bokføres manuelt. Og de kan opprettes ut fra de forslagene som gis når den daglige bokføringen utføres.

 

Eksempel:

Når du oppretter en "konto" for salg, vil du se at du i virkeligheten oppretter en varegruppe. Denne varegruppen vil så også dukke opp under blant annet varekjøp og lager. På den måten er det automatisk sammenheng mellom lager, kjøp og salg.

Når du oppretter en "konto" til moms, er det i virkeligheten en momskode som opprettes. Det betyr med andre ord også at når det opprettes en varegruppe eller en momskode, så blir også de riktige "kontoer" opprettet i kontoplanen.

 

Hvordan opprette en finanskonto?

Det er mulig å opprette en finanskonto mange steder. Den kan opprettes der hvor det er bruk for kontoer. For eksempel:

  • Primokladden (Finans -> Åpningstall)
  • Bilagsinntastningen (Finans -> Bilagsregistrering eller Finans -> Kassakladd)
  • Finansoppsettet (forklart under)

Men hovedmenyen for kontoplanen er: Finans -> Kontoplan -> Kontoplan

For å opprette en ny konto fra kontooversikten: Trykk på hovedgruppen, slik at den ekspanderer (i eksemplet vårt har vi valgt "Lønn"). Trykk "Opprett".

 

Da aktiveres det nedenstående popup-vinduet. Her kan man enten taste inn kontoopplysningene manuelt (øverste del av bildet) eller velge et av forslagene (nederste del av bildet).

 

Åpningsbalanse skrives inn under Finans -> Åpningstall. Se primoposteringer

 

Undergrupper i kontoplanen

Det er mulig å opprette "Undergrupper" i kontoplanen, slik at enkelte kontoer får sin egen overskrift og sum. Du gjør dette i oversikten over kontoer ved å gi kontiene du vil summe den samme gruppe. Her er noen av kontoene under gruppen Produksjonskostnader delt inn i 2 forskjellige grupper. Da vil disse kontoene pr. gruppe få sin egen overskrift og sum i balansen.

 

Rapportutskrifter - balanse m.m.

Muligheter for utskrift og e-post finnes under Utskrifter -> Finans

OBS: Man kan se de tre delene av finansbalansen ved å velge Inntekter, Eiendeler eller Gjeld i rullegardinmenyen øverst.

Uansett hva som vises på skjermen, vil en utskrift eller en e-post inneholde den komplette balanse med resultat og balansen.

Prøv Xena selv og se hvor kraftig det er

Opprett din konto
Ved å klikke "Akseptér", gir du samtykke til bruk av informasjonskapsler (cookies). Det kan være at innhold ikke kan vises uten bruk av Xena ApSs' informasjonskapsler. Xena ApS bruker egne informasjonskapsler og informasjonskapsler fra tredjeparter til statistikk, navigasjon, optimalisering av innhold, preferanser, og målrettet innhold og markedsføring fra Xena ApS. Les mer her