Informasjon om behandling av personopplysninger

3. maj 2019.

Ditt personvern er viktig for oss, og vi legger derfor stor vekt på at opplysningene håndteres på en ansvarlig måte. Nedenfor kan du lese hvordan selskapene i EG-konsernet (heretter kalt «EG», «vi», «oss» eller «vårt») behandler personopplysninger om deg når vi opptrer som dataansvarlig. Du kan også lese om hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandlingen vår.

 

EGs rolle som behandlingsansvarlig

EG er en av Skandinavias største leverandører av teknologiløsninger til privat og offentlig sektor. Gjennom et konstant fokus på våre kunder, deres bransje og levering av bransjeledende løsninger setter EG kundene i stand til å bli ledende innenfor deres område.

I forbindelse med driften av virksomheten behandler vi en rekke personopplysninger. Det gjør vi slik at vi kan gi deg best mulig service. Vi samler inn og behandler hovedsakelig vanlige (ikke-følsomme) data.

Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte EGs Data Protection Office her:

EG A/S
Data Protection Office
Industrivej Syd 13 C
7400 Herning, Danmark
E-post: dpo@eg.dk
Telefon: +45 7013 2211

 

Hvilke personopplysninger vi samler inn, og hvorfor

Vi behandler personopplysninger om deg i en rekke forskjellige situasjoner. Les mer nedenfor om vår behandling i de forskjellige situasjonene.

 1. Kunder og potensielle kunder hos EG

  Når du er kunde / potensiell kunde hos EG eller kontaktperson hos en av EGs kunder / potensielle kunder, behandler EG personopplysninger om navn, firmanavn, firmaadresse, arbeidstelefonnummer/mobilnummer, e-postadresse, tittel, dine kjøp, betalingsopplysninger og informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder og øvrige opplysninger som du gir til oss.

  Vi behandler personopplysninger med det formål å kunne oppfylle avtalen med våre kunder, med henblikk på å levere tjenestene, fakturere, føre statistikk og foreta kvalitetsstyring, og for å opprettholde kunderegistrene og yte generell service, markedsføring og salg overfor våre nåværende og potensielle kunder.

  Vårt grunnlag for behandlingen er avtalen med deg (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b eller våre rettmessige interesser (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

 2. Besøkende på EGs hjemmesider og brukere av EGs tjenester på nett

  Når du besøker EGs hjemmesider (fx www.xena.biz) eller bruker våre andre tjenester på nett (f.eks. LinkedIn, Facebook, Twitter og YouTube), kan EG behandle opplysninger om din IP-adresse og informasjon om din datamaskin, enhet og nettleser.

  Vi behandler også opplysninger om besøket (f.eks. opplysninger om den måten du kommer inn på hjemmesidene, hvordan du navigerer rundt på dem, hvilke sider du besøker, innhold du kikker på, hva du søker på, reklamer du har sett mv.). Disse opplysningene innhentes gjennom loggfiler og andre lignende teknologier (du kan lese mer her).

  Vi behandler også data som du gir oss i forbindelse med bruken av hjemmesiden eller tjenestene våre på nett, f.eks. når du fyller ut et skjema eller registrerer deg på nett, herunder navn, firmanavn, arbeidstelefonnummer/mobilnummer, e-postadresse, tittel, produktinteresse og øvrige opplysninger du gir til oss.

  Vi bruker opplysningene for å gjøre relevante tjenester og produkter tilgjengelige for deg, og for å forbedre din opplevelse av hjemmesiden og tjenestene på nett samt de tjenester og produkter vi tilbyr.

  Vi bruker også opplysninger til å vise deg innholdet på våre og andre sider basert på dine aktiviteter og preferanser, og til å begrense hvor mange ganger du ser det samme innholdet.

  Grunnlaget vårt for behandlingen er våre rettmessige interesser (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f eller ditt samtykke (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a og den danske forskriften om informasjonskapsler § nr. 3.

 3. Besøkende på EGs kontorer

  Når du besøker et av EGs kontorer, behandler vi opplysninger om navn, firmanavn, tittel og navn på verten din hos EG samt øvrige opplysninger du velger å gi oss.

  Vi behandler disse opplysningene av sikkerhetsmessige årsaker. Vårt grunnlag for behandlingen er våre rettmessige interesser (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

  Vi oppbevarer registreringen av gjestene i resepsjonen i en kort periode. Registeret over besøkende oppbevares på et sikkert sted og og gjennomgås bare hvis det er et konkret behov for det, f.eks. i forbindelse med et sikkerhetsbrudd. Registeret gjennomgås alene av personer som har et arbeidsbetinget behov for det.

  De stedene vi videoovervåker, er merket med opplysninger om dette i samsvar med den danske TVovervåkingslovens § 3 nr. 1. Alle opptak lagres sikkert og avspilles bare hvis det er nødvendig, f.eks. i forbindelse med et sikkerhetsbrudd. Opptak spilles alene av for personer som har et arbeidsbetinget behov for det. Opptakene overskrives vanligvis automatisk etter en kort periode, med mindre det er identifisert et problem som må undersøkes, f.eks. tyveri.

 4. Deltakere på EGs arrangementer

  Når du melder deg på og deltar på arrangementer avholdt av EG, behandler vi opplysninger om navn, firmanavn, firmaadresse, arbeidstelefonnummer/mobilnummer, e-postadresse og hvilket arrangement du deltar på.

  Vi behandler disse opplysningene med tanke på å administrere arrangementet og av sikkerhetsmessige årsaker samt for å kunne sende deg relevant materiale. Grunnlaget vårt for behandlingen er våre rettmessige interesser (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f eller ditt samtykke (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a og den danske forskriften om informasjonskapsler § nr. 10.

 5. Mottakere av markedsføring og deltakere i konkurranser

  Når du mottar markedsføring fra EG eller deltar i konkurranser, behandler vi opplysninger om navn, firmanavn, forretningsadresse, arbeidstelefonnummer/mobilnummer, e-postadresse, tittel og produktinteresse. Vi behandler også opplysninger om dine preferanser når det gjelder markedsføring eller kommunikasjon, og bruken av den markedsføringen vi sender deg (herunder f.eks. om du har åpnet en e-post fra oss, om e-posten er lest og hvilke lenker du har åpnet), og opplysninger som du ellers har gitt oss.

  Vi behandler opplysningene med tanke på markedsføring av selskapet vårt og selskapets produkter, opprettelse og administrasjon av deg som abonnent på markedsføring samt administrasjon av konkurranser, trekking av vinnere mv. Vi bruker opplysningene om dine preferanser og din bruk for å forstå den måten våre kunder tar imot markedsføring, og for å forbedre markedsføringen overfor deg og våre øvrige kunder.

  Vi sender bare markedsføringsmateriale til deg på e-post, sms eller via annen elektronisk kanal når vi har innhentet samtykke til dette når dette er påkrevd i henhold til markedsføringslovens regler.

  Vi bruker også opplysninger om deg til å vise deg innholdet på våre og andre sider basert på dine aktiviteter og preferanser, og til å begrense hvor mange ganger du ser det samme innholdet samt til å måle effektiviteten av vårt innhold og vår markedsføring.

  Grunnlaget vårt for behandlingen er våre rettmessige interesser (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f og/eller ditt samtykke (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a og den danske forskriften om informasjonskapsler § nr.10.

 6. Samarbeidspartnere og/eller leverandører til EG

  Når du er samarbeidspartner eller leverandør til EG eller kontaktperson hos en samarbeidspartner/leverandør, behandler vi opplysninger om navn, firmanavn, forretningsadresse, arbeidstelefonnummer, e-postadresse og tittel samt offentlig tilgjengelig informasjon og øvrige opplysninger som du gir til oss.

  Vi behandler opplysningene til bruk for kontraktstyring og for å motta varer og tjenester fra våre leverandører og samarbeidspartnere, og, hvis det er relevant, for å oppfylle avtaler med kundene.

  Vårt grunnlag for behandlingen er avtalen med deg (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b eller våre rettmessige interesser (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

 

Andre generelle formål med behandlingen av opplysninger

Vi kan supplere informasjonen vi samler inn, med informasjon fra andre kilder. Dette kan være offentlig tilgjengelig informasjon – herunder informasjon vi får gjennom offentlig tilgjengelige kilder.

Opplysninger som vi har innhentet til de formål som er beskrevet ovenfor, kan EG dessuten behandle med tanke på overholdelse av lover og regler som EG er underlagt i forbindelse med driften av selskapet, eller for å oppfylle forskjellige rapporterings- eller opplysningsforpliktelser i henhold til gjeldende lover og regler (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c.

Hvis EG selger hele eller deler av selskapet, eller selger eller overfører våre aktiviteter eller på annen måte er involvert i en fusjon eller overføring av hele eller en vesentlig del av selskapet, kan EG overføre opplysningene dine til den part eller de parter som er involvert i overføringen som ledd i denne transaksjonen når det kan skje i henhold til lovgivningen (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

Til slutt kan EG behandle personopplysningene for å håndheve eller forsvare våre eller tredjeparts juridiske rettigheter eller legitime interesser i tilfeller der dette er nødvendig, saklig og forholdsmessig (personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav c).

 

Deling av dine opplysninger med andre

EG kan gi personopplysningene videre internt i EG-konsernet og til andre leverandører og/eller tjenesteytere i forbindelse med den vanlige driften av forretningene.

EG kan også gi personopplysningene videre til en offentlig myndighet i situasjoner der vi konkret er forpliktet til å gi personopplysningene videre i henhold til lovgivning og rapporteringsforpliktelser som vi er underlagt.

Vi forsøker å begrense videregivelsen av personopplysninger i personlig identifiserbar form, og dermed videregivelsen av opplysninger som kan identifisere deg personlig.

EG overlater dessuten personopplysningene til databehandlere, f.eks. i forbindelse med administrasjon av våre IT-systemer. Våre databehandlere behandler bare personopplysningene til våre formål og på instruks fra oss. Vi inngår databehandleravtaler med våre databehandlere for å sikre at den nødvendige sikkerheten er på plass, og for å beskytte opplysningene og overholde våre databehandlerforpliktelser.

 

Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS

Vi kan i forbindelse med behandlingen av personopplysningene overføre opplysningene til land utenfor EU/EØS. Personvernlovgivningen i disse landene kan være mindre streng enn den er i Norge og EU/EØS for øvrig. I visse land har EU-kommisjonen imidlertid fastsatt at personvernnivået er på høyde med det vernenivået som er i EU/EØS. Hvis vi overfører personopplysninger til land der dette ikke er tilfelle, vil overføringen av personopplysningene til disse landene utenfor EU/EØS skje på bakgrunn av standardkontraktene utarbeidet av EU-kommisjonen, eller annet lignende overføringsgrunnlag som er spesielt utarbeidet for å sikre et tilstrekkelig vernenivå.

Du kan lese mer om overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS på EU-kommisjonens hjemmeside.

 

Lagringsperiode, personvern og sikkerhet

Personopplysningene lagres ikke lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålene de ble samlet inn for. Når opplysningene ikke lenger er nødvendige, vil vi sikre at de slettes på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Det er vår politikk å beskytte personopplysninger ved å treffe tilstrekkelige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak.

Informasjonssikkerhet er den forretningsrisikoen som er høyest prioritert i EG. Vi arbeider seriøst og profesjonelt med sikkerhetsrisiko og tar utgangspunkt i internasjonalt anerkjente sikkerhetsstandarder − herunder ISO 27001/2. Vi har truffet sikkerhetstiltak som skal sikre vern for alle de personopplysningene som vi behandler. Vi gjennomfører regelmessig intern oppfølging av hvorvidt retningslinjer og tiltak er tilstrekkelige og overholdt.

 

Dine rettigheter

Som registrert har du en rekke rettigheter i henhold til personvernforordningen. Hvis du vil benytte deg av rettighetene, må du kontakte oss.

Du kan − ubetinget og til enhver tid − kalle tilbake ethvert samtykke. Det kan du gjøre ved å sende en e-post til oss (se e-post ovenfor). Tilbakekallingen av samtykket vil ikke ha noen negativ innvirkning. Det kan imidlertid bety at vi heretter ikke kan oppfylle spesifikke anmodninger fra deg. Tilbakekallingen av samtykket vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen på grunnlag av samtykke innen det kalles tilbake. Videre vil det ikke påvirke noen behandling som utføres på annet lovlig grunnlag.

Du kan dessuten – ubetinget og til enhver tid – gjøre innsigelser mot vår behandling når den skjer på bakgrunn av vår rettmessige interesse.

Dine rettigheter omfatter også følgende:

 • Rett til innsikt: Du har rett til å få innsikt i de personopplysninger vi behandler om deg.
 • Rett til korrigering: Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv korrigert og ufullstendige personopplysninger utfylt.
 • Rett til sletting (retten til å bli glemt): I særlige tilfeller har du rett til å få slettet personopplysninger om deg innen det tidspunktet vi vanligvis vil slette dine opplysninger.
 • Rett til begrensning av behandling: Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi heretter bare behandle opplysningene – bortsett fra lagring – med ditt samtykke, eller med tanke på at lovkrav kan fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.
 • Rett til å gjøre innsigelse: Du har i visse tilfeller rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger, og alltid hvis behandlingen er med tanke på direkte markedsføring.
 • Rett til dataportabilitet: Du har i visse tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og få overført disse personopplysningene fra én behandlingsansvarlig til en annen.
 • Rett til å inngi klage: Du kan til enhver tid inngi klage til Datatilsynet på vår behandling av personopplysninger. Se mer på www.datatilsynet.dk, der du også kan finne mer informasjon om dine rettigheter som registrert.

 

Oppdateringer

Vi evaluerer og oppdaterer løpende denne informasjonsmeldingen. Det er derfor en god idé å holde deg regelmessig oppdatert. Øverst kan du se når den sist ble oppdatert. Den seneste versjonen vil alltid være tilgjengelig på våre hjemmesider.

Prøv Xena selv og se hvor kraftig det er

Opprett din konto
Ved å klikke "Akseptér", gir du samtykke til bruk av informasjonskapsler (cookies). Det kan være at innhold ikke kan vises uten bruk av Xena ApSs' informasjonskapsler. Xena ApS bruker egne informasjonskapsler og informasjonskapsler fra tredjeparter til statistikk, navigasjon, optimalisering av innhold, preferanser, og målrettet innhold og markedsføring fra Xena ApS. Les mer her