Momskoder

OBS! Fra 01.01.2017 er det ny Merverdiavgiftslov. Dette er Xena klar for, men for at MVA-rapporten for første momsperiode i 2017 skal bli rett, må momskoder opprettes etter Sticos standard. Her vises hvordan momskoder vedlikeholdes.

Momskoder 

Finnes under Oppsett -> Finansoppsett -> Momskoder:

Har du kun vanlig kjøp og salg av varer med momskode 1 og 3 (25%) og dette er opprettet slik momskoder ble opprettet da du opprettet regnskapet ditt før 01.01.2017, trenger du ikke gjøre annet enn å slette de koder (4, 5, 6 og 7) som ikke følger skjemaet under. 

Når det opprettes et firma i Xena etter 01.01.2017, vil regnskapet være klar med de 16 momskodene som vil være de kodene som det kan tenkes å bli behov for. Men er regnskapet ditt opprettet før 01.01.2017, og du har kjøp og salg som går inn under de nye momskodene, må disse opprettes manuelt.

Momsrapporten i Xena vil fram til mars 2017 være den "gamle", slik at perioden november/desember kan avsluttes. Når det er bruk for den nye rapporten til avregning av januar/februar, vil den være på plass. Du behøver ikke gjøre noe ut over å sikre deg at du har de riktige momskodene og ellers har bokført korrekt etter de nye forskriftene. 

Slik skal momskoder opprette etter 01.01.2017. Men du trenger kun å opprette de kodene du har behov for.

undefined

 

Kontonummer til hver momskode

Hver momskode bør tildeles et kontonummer. Et logisk kontonummer vil være 27xx, hvor xx er momskoden. Så momskode 3 får kontonummer 2703, momskode 31 får kontonummer 2731 osv.

 

Til deg som bruker de "gamle" momskodene 4, 5, 6 og 7

De "gamle" momskodene for 15% og 10% får ny momskode. Dette rettes ganske enkelt ved å klikke på momskoden og så rette momskoden til den nye koden.

  • Momskode 4 blir nå momskode 11
  • Momskode 5 blir nå momskode 31
  • Momskode 6 blir nå momskode 13
  • Momskode 7 blir nå momskode 33

 

Nyttige linker:

Xena følger Sticos standard for momskoder. Vi vil hermed anbefale å lese det Sticos skriver i nyhetsbrevet sitt om den nye momsoppgaven og de nye standard momskodene: Sticos nyhetsbrev.

Her er hva Skatteetaten skriver: Skatteetaten