Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Oversigt

Moms og momsafregning

Hvad er moms, og hvordan afregnes den i Xena?

Kort om moms

Hvad er moms? Moms er en sammentrækning af "meromsætningsafgift" og er i princippet blot en skat på et salg. Da der er et fradrag på momsen for et køb, er det dog reelt kun forskellen af købet og salget, altså fortjenesten, du betaler en afgift af.

Hvad er en momsafregning? I en momsafregning summeres alle momsbevægelser inden for en periode. Denne summering opgives til SKAT, og der laves en betaling af momsen fra din virksomhed til SKAT eller omvendt.

Momsperioder er forskellige fra virksomhed til virksomhed, og afhænger blandt andet af virksomhedens størrelse og branche. Den kan dog også være ændret valgfrit til en anden momsafregningsperiode.

 

Momsafstemning

Inden du afregner momsen, kan du lave en momsafstemning, hvor du kontrollerer, at det bogførte momsbeløb stemmer med det forventede momsbeløb. Hvis der er afvigelse, kan du undersøge årsagen til det, for at få bekræftet at det ikke er en fejl.

Enten via finansrapporten "Momsafstemning":

 1. I menuen vælges Finans > Finansudskrifter, vælg fanen "Momsafstemning"
 2. Indtast perioden du ønsker at afstemme momsen for
 3. Du kan folde hver enkelt momskode ud, og nu ser du bogført momsbeløb for hver finanskonto
 4. Udskriver du rapporten, kan du for hver enkelt konto se forventet momsbeløb og bogført momsbeløb samt evt. difference.

Brug rapporten Momsafstemning i Xena

Eller også via forespørgsel på hver momskode:

 1. Åbn momskodens stamkort (tryk f.eks. du på momskoden via en rapport)
 2. I boksen til højre vælger du fanen "Afstemning"
 3. Indtast perioden du vil afstemme for
 4. En opsummering vises, med alle de finanskonti der har resulteret i momsbeløb på momskoden

Momsafstemning via momskoden i Xena

 

Momskoder/manuel moms

Alle momskoder eller satser er ikke fastlåst i Xena. Som standard oprettes de mest brugte momskoder til det land dit firma oprettes i, men der kan rettes og du kan tilføje de ekstra momskoder som du har brug for.

Har du behov for at bogføre et momsbeløb manuelt, kræver det, at du først opretter finanskonti specifikt til bogføring af manuel moms. Det er nemlig ikke muligt at bogføre direkte på momskoderne i Xena. Manuelt bogført moms bliver selvfølgelig også medtaget på dine momsafregninger.

For at oprette en finanskonto til bogføring af manuel moms gør du følgende:

 1. Åbn kontoplanen via menuen Finans > Kontoplan > Kontoplan
 2. Øverst vælger du Passiver, og åbner gruppen Momsgæld
 3. Tryk på linket "Opret"
 4. Udfyld kontonr/beskrivelse. Det er vigtigt at du ikke udfylder nogen momskode på kontoen

Du kan nu i finanskladden vælge denne konto når du ønsker at bogføre et momsbeløb manuelt.

Finanskonto til bogføring af manuel moms i Xena

 

Bogfør momsafregning

Momsafregning og udskrifter af momsopgørelser foretages i menuen Finans > Moms > Momsafregning, vælg fanen "Afregn moms".

OBS: Det er en god idé at genberegne primoposteringer inden momsafregningen foretages!

 1. Indtast perioden du ønsker at afregne moms for
 2. Betalingsdatoen er blot forslag, den kan altid redigeres senere
 3. Check de viste momstal, du kan også se den totale sum til afregning
 4. I bunden vises de beløb der vil blive bogført på dine momsrelaterede konti
 5. Tryk på knappen "Afregn moms" for at danne posteringer og udskive rapporten

 Når afregningen oprettes, bogføres en modpost pr momskode, og den samlede sum bogføres på kontoen "Momsgæld".

Bogføring af en momsafregning i Xena

 

Når momsafregningen er lavet, skal du selv indberette periodens momstal på SKAT's hjemmeside.

OBS: Husk også at låse den periode du har lavet momsafregning for, for at undgå at foretage yderligere momsposteringer i perioden. Lige så vigtigt er det at genåbne perioden, inden du evt. annullerer en tidligere bogført momsafregning.

LÆS MERE: Regnskabsperioder

 

Genudskriv eller annuller momsafregning

Fik du ikke gemt eller udskrevet momsafregningen, kan du altid finde den på det bogførte bilag i Xena:

 1. I menuen vælger du Finans > Moms > Momsafregning, vælg fanen "Momsafregninger".
 2. Øverst ser du den sidst bogførte momsafregning.
 3. I menuen ud for momsafregningen kan du udskrive rapporten igen

Du kan også her annullere momsafregningen, og danne en ny momsafregning for samme periode.

Genudskriv eller annuller en bogført momsafregning i Xena

 

Har du behov for at udskrive en "listeangivelse" (Dette er det momsfrie salg der er forgået til andre virksomheder indenfor EU) så findes denne på fanen "EU salg uden moms".

 

Betaling af moms

Når betalingen af moms forfalder, enten ved at du laver en indbetaling til SKAT, eller når SKAT har indsat penge på din konto, finder du afregningen i menuen Finans > Moms > Momsafregning, vælg fanen "Momsafregninger".

 1. Tryk på linket "Betal afregning" ud for den pågældende afregning
 2. Indtast den faktiske betalingsdato
 3. Vælg den betalingskonto momsen er betalt fra
 4. Tryk på knappen "Afregn moms"

Nu dannes der en postering for betalingen på din betalingskonto, som du kan afstemme via din bankafstemning i Xena.

Modposten til denne er kontoen "Momsgæld", som dermed nulstilles.


Opdateret