Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Oversigt

Moms og momsafregning

Hvad er moms, og hvordan afregnes den i Xena?

 

Forklaring af begreber

Moms, eller merværdiafgivt, er en indirekte skat, der lægges på prisen for varer og tjenester, når de sælges til forbrugere. Momsen betales af forbrugerne, men indsamles af virksomhederne, som herefter skal afregne den til skattemyndighederne.

Momsregistrerede virksomheder har ret til at trække den moms, de betaler på varer og tjenester, som de køber til virksomheden (indgående moms), fra den moms, de opkræver fra deres kunder (udgående moms). Dette kaldes momsfradrag, og det sikrer, at moms kun betales på den værditilvækst, som virksomheden bidrager med.

Det er vigtigt for virksomheder at forstå og overholde de danske momsregler for at undgå mulige bøder eller straffe. For nøjagtig vejledning om danske momsregler og indberetningskrav er det bedst at konsultere en revisor eller kontakte Skattestyrelsen direkte.

 

Momsafstemning

Inden momsafregningen foretages, kan du lave en momsafstemning for at kontrollere, om det bogførte momsbeløb stemmer overens med forventet momsbeløb. Hvis der er afvigelser, kan du undersøge årsagen.

Læs mere: Afstem momsafregning

 

Momsafstemning via finansrapport
 1. I menuen vælges Finans > Finansudskrifter, vælg fanen 'Momsafstemning'
 2. Indtast den ønskede periode.
 3. Se forventet og bogført momsbeløb for hver finanskonto, ved at udfolde momskoderne
 4. Udskriver du rapporten, kan du for hver enkelt konto se forventet momsbeløb og bogført momsbeløb samt evt. difference.

Brug rapporten Momsafstemning i Xena

 

Momsafstemning via momskode
 1. Åbn momskoden (tryk på momskoden via rapporten)
 2. I boksen til højre vælger du fanen 'Afstemning'
 3. Indtast den ønskede periode.
 4. Se opsummering af momsbeløb for de tilknyttede finanskonti.

Momsafstemning via momskoden i Xena

 

 

Opret finanskonto til manuel moms

Momskoder og momssatser er ikke fastlåst i Xena. Du kan tilføje og ændre momskoder efter behov. Hvis du ønsker at bogføre manuel moms, skal du oprette finanskonti specifikt til formålet.

 1. Åbn kontoplanen via menuen Finans > Kontoplan > Kontoplan
 2. Øverst vælger du 'Passiver', og udfolder gruppen 'Momsgæld'
 3. Tryk på 'Opret'
 4. Udfyld kontonr./beskrivelse. Det er vigtigt at du ikke udfylder nogen momskode på kontoen
 5. Vælg Afgiftstype, som kræves udfyldt ved overførsel af momsafregning til SKAT

Du kan nu i finanskladden vælge denne konto når du ønsker at bogføre et momsbeløb manuelt.

Oprettelse af finanskonto til bogføring af manuel moms i Xena

 

 

Bogfør momsafregning

Momsafregning foretages i menuen Finans > Moms > Momsafregning, vælg fanen 'Afregn moms'.

OBS: Det er en god idé at genberegne primoposteringer inden momsafregningen foretages!

 1. Indtast perioden du skal afregne moms for
 2. Betalingsdatoen er blot forslag, den kan altid redigeres senere
 3. Check de viste momstal
 4. Tryk på 'Afregn moms' for at danne posteringer og udskive rapporten

Momsafregningen bogføres som en postering pr. momskode, og den samlede sum bogføres på kontoen 'Momsgæld'.

Bogføring af en momsafregning i Xena

 

 

Efter momsafregningen
 • Husk at låse perioden efter momsafregningen for at undgå yderligere momsposteringer i perioden.
 • Genåbn perioden, hvis du annullerer en tidligere momsafregning.

Læs mere: Regnskabsperioder

 

Indberet momsafregning til SKAT

Ønsker du fra Xena at indberette momsafregningerne elektronisk til SKAT, kræver det, at du via din profil på TastSelv Erhverv giver Xena tilladelse til at indberette, via løsningen NemVirksomhed. Følg denne guide.

 

Vælg afgiftstyper på konti

Hvis du har oprettet finanskonti i gruppen 'Momsgæld', skal du for hver af disse konti vælge en afgiftstype, hvis du ønsker at sende momsafregninger direkte til SKAT. 

 1. Åbn menuen Finans > Kontoplan > Kontoplan
 2. Vælg gruppen 'Passiver'
 3. Udfold gruppen 'Momsgæld'

Menuen for finanskonto i kontoplanen i Xena

 

I gruppen finder du både finanskonti og momskoder. Du skal ikke ændre på momskoderne. Men hvis du for eksempel har oprettet en konto til elafgift eller manuel moms, skal du vælge en passende afgiftstype på disse konti. Denne opsætning skal kun udføres én gang per konto.

 1. I menuen (de 3 prikker) ud for hver konto ser du menupunktet 'Gå til...'
 2. Hvis der står 'Gå til momskode', skal du springe kontoen over
 3. Hvis der står 'Gå til finanskonto', skal du vælge dette punkt
 4. Tryk på redigerikonet
 5. Vælg den relevante 'Afgiftstype'
 6. Gå tilbage til kontoplanen og kontroller de øvrige konti i gruppen 'Momsgæld'

Bemærk: Standardkontoen 'Momsgæld' har ingen menu og kan ikke ændres. Den springer du over

Vælg afgiftstype på konti i gruppen Momsgæld i Xena

 

 

Overfør momsafregning til SKAT

Når du har udført ovenstående 2 forberedelser, er du klar til at sende din bogførte momsafregning til SKAT.

 1. På fanen 'Momsafregninger' i Xena skal du finde den momsafregning, du ønsker at indrapportere
 2. Åbn menuen (de 3 prikker) ud for den valgte momsafregning og vælg 'Send momsafregning til SKAT'
 3. Du kan nu se, at momsafregningen er indrapporteret til SKAT
 4. Log ind på TastSelv Erhverv hos SKAT og godkend momstallene for den aktuelle periode

Send en momsafregning til SKAT fra Xena

 

Hvis du ser nedenstående fejl, betyder det, at du endnu ikke har valgt Xena som NemVirksomhed hos SKAT. Følg denne guide, og prøv derefter at sende momsafregningen igen.

Fejl ved momsfregning til SKAT

 

 

 

Genudskriv eller annuller momsafregning

Du kan finde alle tidligere momsafregningen på det bogførte bilag:

 1. Gå til Finans > Moms > Momsafregning.
 2. Vælg fanen 'Momsafregninger'.
 3. Her kan du genudskrive eller annullere momsafregningen
 4. Du skal altid annullere afregninger i kronologisk orden, så du annullerer den nyeste først

Ønsker du at udskrive en 'listeangivelse,' der viser det momsfrie salg til andre virksomheder inden for EU, finder du den på fanen 'EU salg uden moms.'

Genudskriv eller annuller en bogført momsafregning i Xena

 

 

Betal momsafregning

Når betalingen af moms forfalder, enten ved at du laver en indbetaling til SKAT, eller når SKAT har indsat penge på din konto, finder du afregningen i menuen Finans > Moms > Momsafregning, vælg fanen 'Momsafregninger'.

 1. Tryk på 'Betal afregning' for den pågældende afregning
 2. Indtast den faktiske betalingsdato og den betalingskonto, momsen er betalt fra
 3. Tryk på 'Afregn moms' for at danne posteringen på din betalingskonto
 4. Modposten til betalingen er kontoen 'Momsgæld,' som dermed nulstilles på betalingsdatoen

Opdateret