Hva kan vi hjelpe deg med?

Moms og momsavregning

Moms og toll

Hva er moms, og hvordan avregnes moms i Xena?

Hva er moms?

Moms er et kallenavn for "merverdiavgift" og er en avgift man må betale når man selger noe. Ettersom man får momsfradrag når man kjøper noe, er det bare differansen mellom kjøpet og salget, altså fortjenesten, du betaler moms av.

 

Hva er en momsavregning?

I en momsavregning summeres alle momsbevegelser innenfor en periode. Denne summeringen oppgis til skattemyndighetene, og det opprettes en betaling av momsen fra firmaet ditt til myndighetene eller omvendt.

Momsperioder er forskjellige fra virksomhet til virksomhet og avhenger blant annet av virksomhetens størrelse og bransje.

 

Momsavstemning

Før du avregner momsen, kan du avstemme:

  • Velg Finans -> Finansutskrifter -> Momsavstemming i menyen. Angi perioden du vil avstemme momsen for. Nå vises alle momskodene dine. Du kan brette ut hver momskode, og nå ser du det bokførte momsbeløpet for hver finanskonto. Hvis du skriver ut rapporten, kan du se forventet momsbeløp og bokført momsbeløp for hver konto. I en kolonne helt til høyre kan man se en forskjell mellom forventet og postet.
  • Fra rapporten kan du klikke på momskoden. Nå løftes du opp på hovedkortet til momskoden. I boksen øverst til høyre finner du fanen PDetaljer. Angi perioden du vil avstemme for, og et sammendrag viser alle finanskontoene som har resultert i momsbeløp på momskoden. Du kan nå veldig raskt sjekke at beløpene i de to kolonnene "Forventet momsbeløp" og "Fradragsberettiget momsbeløp" er de samme.

Skulle det være avvik, kan du klikke videre inn på gjeldende konto og undersøke hvilke oppføringer som er grunnlaget for avviket.

Rapport til momsafstemning i Xena

 

Hvordan avregnes moms i Xena?

Momsavregning gjøres under Finans -> Moms -> Momsoppgjør.

MERK: Det anbefales å rekalkulere åpningstall på nytt før momsavregning gjøres!

Her opprettes en avregning for den perioden du ønsker. Når det skrives inn til- og fra-datoer, oppdateres listen i bunnen, slik at du kan se periodens bevegelser på forskjellige momskontoer. Betalingsdatoen har ingen direkte effekt for selve avregningen, men vil bli husket når det senere skal opprettes en betaling. Betalingsdatoen kan senere endres. Når avregningen opprettes, flyttes periodens momsbevegelser i regnskapet fra de enkelte momskontoene og til en konto som viser skyldig moms.

MERKNAD: Husk også å låse perioden du har gjort momsavregning for, for å unngå å gjøre ytterligere momsoppføringer i perioden. Det er like viktig å gjenåpne perioden før du muligens kansellerer et tidligere bokført momsoppgjør.

LES MER: Regnskapsperioder

Annullering af momsafregning i Xena

 

Hvilke momssatser kan man oprette i Xena?

Alle Momskoder eller -satser er ikke fastlåst i Xena. Som standard opprettes de mest brukte momskoder til det landet firmaet ditt opprettes i, men du kan rette og tilføye nye momskoder du har bruk for.

Når momsavregningen er gjort, innberetter du summeringen til myndighetene.

Momsrapport med beløp skrives ut fra avregningslinjen

Når momsbetalingen forfaller, og du enten har laget en innbetaling til myndighetene eller myndighetene har satt penger inn på kontoen din, finner du avregningen fram under fanen "Momsavregninger" (ligger her: Finans -> Moms -> Momsoppgjør).

Her velger du "Betal momsoppgjør" ved den aktuelle avregningen. Justerer eventuelt datoen og velg en betalingskonto før du trykker "Betal". Betalingen flytter det skyldige momsbeløpet fra kontoen for skyldig momsbeløp til din betalingskonto, for eksempel "Bank". 

Prøv Xena selv og se hvor kraftig det er

Opprett din konto