Regnskapsperioder

For å skrive inn åpningsbalansen, etterposteringer og for å rette regnskapsår, er det nødvendig å vite litt om regnskapsperioder. Det forklares her.

Første regnskapsperiode opprettes automatisk

Når du oppretter et nytt regnskap, opprettes det inneværende år som første regnskapsperiode. Dette gjør at et nytt regnskap er klar til bokføring og fakturering fra første stund.

For å rette regnskapsperioder, opprette nye perioder og taste åpningsbalansen velger du:

Oppsett -> Finansoppsett -> Regnskapsår

undefined

Her opprettes flere perioder. Under hver periode kan regnskapsperiodens beskrivelse, start- og sluttdato skrives inn, og du kan lukke perioden for fakturering og bokføringer.

Her skrives åpningsbalanse eller åpningstall/etterposteringer. Se primoposteringer.

undefined