Hva kan vi hjelpe deg med?

Datovelger og regnskapsår

Regnskap

Utnytt muligheten til å taste og velge dato raskest mulig. Datovelgeren i Xena kan mer enn du tror. Her er noen nyttige tips!

Bruk av datovelger

Sett en systemdato

Når du logger inn i Xena, velges dagens dato dato som systemdato. Dermed handler systemet ut fra dagen i dag. Men mange ganger kan det være nyttig å kunne angi en annen systemdato, som om den datoen var dagens dato.

Hvis man skal fakturere eller bokføre en del i en bestemt periode (f.eks. rett før årsavslutt), kan man med fordel bestemme en systemdato i denne perioden.

Systemdatoen bestemmes ved å velge tannhjulet i toppmenyen.

 

Finn datoen raskere

Man kan selvfølgelig gripe musen og klikke seg fram til en dato, men det går raskere når man bruker tastaturet. Det er ganske enkelt. Her er noen eksempler på hvor lite som skal tastes i feltet for å finne den datoen du ønsker:

"16" = den 16. i denne måneden, dette året.

"1602" = 16. februar dette året.

"160215" = 16. februar 2015.

"d" = dagens dato.

 

Regnskapsperioder

Når det opprettes et nytt regnskap, dannes inneværende år med startdato 01.01.xx og sluttdato 31.12.xx, og navnet vil være årstallet (f.eks. "2019").

Regnskapsperioder finnes under Oppsett -> Finansoppsett -> fanen "Regnskapsår", eller under Finans -> Åpningstall. Trykk på regnskapsåret (f.eks. "2019") for å åpne regnskapsperioden. Her kan periodens startdato, sluttdato, navn m.m. leses. For å rette en periode trykker man på årstallet.

For å opprette en ny periode skal du trykke på knappen "Opprett".

 

Regnskapsperiode som ikke følger regnskapsåret

Det er mulig å opprette regnskapsperioder som ikke følger kalenderåret, og det er også mulig å opprette perioder som er lengre eller kortere enn 12 måneder. Dette skal imidlertid gjøres FØR du oppretter og bokfører i flere regnskapsperioder.

Hvis man ønsker å opprette et regnskapsår som er TIDLIGERE enn det første regnskapsåret som er opprettet i Xena, skal alle eventuelle åpningstall i det første regnskapsåret slettes. (Da dette regnskapsår ikke lenger er det første, kan det ikke stå tall i driften, på partnere (kunder/leverandører) eller på varelager.)

 

Sett en sperredato

Gå til Finans -> Åpninngstall -> og velg et regnskapsår.

En sperredato eller "låsedato" er en dato du setter for når du siste gang kan bokføre i det aktuelle regnskapsåret, slik at du ikke ved en feil bokfører i den perioden. Her kan du bruke samme inntastingsmetode som vist ovenfor for å velge en dato. Ønsker du å låse regnskapsåret helt, skal du fjerne haken ved siden av "Åpen". Les mer om dette under "Åpningsbalanse".

Prøv Xena selv og se hvor kraftig det er

Opprett din konto