Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Oversigt

Momskoder

De grundlæggende momskoder er oprettet som standard, men der kan være behov for at oprette flere. Her forklares, hvordan momskoder i Xena fungerer.

Momskoder

Via menuen Opsætning > Finansopsætning > Momskoder finder du de momskoder der er oprettet i dit regnskab.

Som standard er der oprettet 5 momskoder. De 2 almindelige momskoder til køb og salg (indgående og udgående moms), momskode for Manuel importmoms, samt momskode for EU-moms til henholdsvis varer og ydelser.

Du kan oprette så mange ekstra momskoder du ønsker, med de momssatser du har brug for. Det kan fx være kunstnermoms , hvor salget af egen kunst reelt belastes med 5% moms, da det kun er 20% af momsgrundlaget der beskattes. Det kan også være momskode til brug for "Moms One Stop Shop".

Standard danske momskoder i Xena

 

Tryk på en momskode for at se detaljerne.

  • Momskode og en forklarende beskrivelse
  • En procentsats
  • Om det er Købsmoms, Salgsmoms, EU moms osv.
  • Finans kontonummer
  • SAF-T momskode (anvendes kun i Norske virksomheder)

Til højre ser du posteringer på momskoden samt du kan se en afstemning af bogført momsbeløb i forhold til forventet momsbeløb.

Se detaljer for en momskode i Xena

 

EU moms

Når der købes/sælges varer i EU, gælder der særlige regler (Se SKAT). Xena håndterer EU-moms helt automatisk. Hvis du har en Partner i et EU land, vil en købsordre/et bilag håndtere momstillæg og tilsvarende fradrag. Det kræver ingen særlig opsætning.

Kort summeret er reglerne som følger:

Køb

Der ikke skal være moms på de fakturaer du som virksomhed modtager fra et andet EU-land. Men du skal stadig vælge en EU momskode på købet, da du ved indberetning af moms hos SKAT skal angive:

  • Moms af køb af varer/ydelser i EU
  • Modregning af ovenstående moms
  • Værdien af varekøbet (uden moms)

Ved bogføring på en EU-momskode bogføres der moms som om det var en dansk faktura, men momsen  modposteres samtidig på den momskode du har valgt som Modmoms på EU-momskoden.

Salg

Der skal tilsvarende ikke opkræves dansk moms, når der sælges til et firma med momsnummer i udlandet. For at kontrollere, at den du sælger til, har et gyldig CVR-nummer, skal du bruge VIES systemet. Se her.

Hvis en kundes momsnummer ikke er gyldigt, eller navn og adresse ikke passer til momsnummeret, eller modtager er privat, skal du ved salg til udlandet beregne dansk moms.

 

Importmoms og told

Når man køber noget udenfor EU, kommer afregningen af dette fra SKAT. Denne afregning kan føres under menupunktet Finans > Moms > Importmoms. Her benyttes standard momskoden "Manuel importmoms". Se egen vejledning.

Hvis du i stedet vil bogføre importmoms via bilagsregistrering eller via finanskladden, skal du oprette en momskode til dette, som vist herunder, og så bogføre afregningen på denne momskode.

Så vil momsen blive bogført korrekt, og vil blive afregnet korrekt via momsafregningen.

Opret momskode til import i Xena

 

Momspligtigt salg i udlandet (herunder Moms One Stop Shop)

Hvis du sælger visse teknologiydelser til privatpersoner i udlandet, eller du samlet sælger for over 10.000 euro til private i andre EU-lande indenfor et kalenderår, har du to muligheder: enten at blive momsregistreret i det pågældende land eller afregne udenlandsk moms til SKAT

LÆS MERE: Moms One Stop Shop

 

Bogføring af manuel moms

Har du behov for at bogføre et momsbeløb manuelt, kræver det, at du først opretter finanskonti specifikt til bogføring af manuel moms. Det er nemlig ikke muligt at bogføre direkte på momskoderne i Xena. Manuelt bogført moms bliver selvfølgelig også medtaget på dine momsafregninger.

LÆS MERE: Manuel moms


Opdateret