Momskoder

De grundlæggende momskoder er oprettet som standard, men der kan være behov for at oprette flere. Her forklares, hvordan momskoder i Xena fungerer.

Momskoder 

Findes under Opsætning -> Finansopsætning -> Momskoder:

Som standard er der oprettet 4 momskoder. De 2 almindelige momskoder til køb og salg (indgående og udgående moms) Derudover er der oprettet momskode for Importmoms og EU moms.

Man kan oprette så mange momskoder man vil med den momssats der er brug for. Det kan fx være kunstnermoms (Hvor salget af egen kunst reelt belastes med 5% moms, da det kun er 20% af momgrundlaget der beskattes). Eller "One stop moms". (Se egen vejledning)

undefined

Du kan her oprette nye (tryk på "Opret" knappen) eller redigere de eksisterende. Du åbner detaljerne til en momskode ved at trykke på momskoden.

undefined

Inde på momskode-detaljerne angives:

  • Momskode
  • En forklarende beskrivelse
  • En procentsats
  • Om det er en EU moms*
  • Og du kan angive et kontonummer (valgfri)

*EU moms:
Når der købes og sælges varer i EU, så gælder der særlige regler (Se SKAT eller Startvækst).

Kort opsummeret er reglerne som følger:

Køb
Der ikke skal være moms på en faktura, du som virksomhed modtager fra et andet EU-land. For at undgå dette, skal du opgive dit CVR-nummer til leverandøren i udlandet.

Men der skal beregnes købsmoms (EU-moms) af købet, som om der var dansk moms på fakturaen. Der er altså et fradrag.

En EU momskode oprettes helt som en almindelig momskode, men når der sættes kryds i "EU moms", så kan der angives en modkonto. Her vælger man momskoden for indgående moms.

Salg
Der skal tilsvarende ikke opkræves dansk moms, når der sælges til et firma med momsnummer i udlandet. For at kontrollere, at den du sælger til, har et gyldig "CVR"-nummer, skal du bruge VIES systemet. Se her.

Hvis en kundes momsnummer ikke er gyldigt, eller navn og adresse ikke passer til momsnummeret, eller modtager er privat, skal du ved salg også til udlandet beregne dansk moms.

 

Xena håndterer EU-Moms helt automatisk. Hvis du har en Partner (Leverandør) fra et EU land, så vil en købsordre håndtere et momstillæg på fakturaen og et tilsvarende fradrag. ...Det kræver ingen særlig opsætning.

 

IMPORTMOMS og TOLD (når man køber noget udenfor EU) kommer på en egen regning fra Skat. Dette føres under "Importmoms" Se egen vejledning.

 

Momspligtigt salg i udlandet (herunder One Stop Moms)

Hvis du sælger visse teknologi ydelser til privatpersoner i udlandet har du to muligheder, enten blive momsregistreret i det pågældende land eller afregne udenlandsk moms til SKAT(One Stop Moms, se http://skat.dk/m1ss for mere herom). Uanset metode understøtter Xena muligheden.