Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Oversigt

Moms One Stop Shop

Fra 1. juli 2021 er momsreglerne ved salg til private i EU blevet ændret. Det betyder, at One stop moms er blevet til Moms One Stop Shop (MOSS).

1. juli 2021 blev momsreglerne ved salg til private i EU ændret. Der er bl.a. indført én ny fælles EU-grænse på 10.000 euro pr. år. Beløbsgrænsen omfatter virksomhedens samlede salg til andre EU-lande ud over dine salg i dit eget hjemland. Den nye beløbsgrænse til hele EU er dermed meget lavere end de tidligere beløbsgrænser, der kun omfattede ét enkelt land.

Beløbsgrænsen betyder, at virksomheder i EU skal betale moms i forbrugslandet, når virksomhedens samlede fjernsalg af varer og salg af elektroniske ydelser, herunder teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester, til alle andre EU-lande sammenlagt overstiger 10.000 euro pr. år.

Med Moms One Stop Shop kan du registrere din virksomhed for salg til private i EU i ét EU-land. Med ordningen skal du altså kun indberette og betale moms af dit salg til hele EU ét sted – i stedet for i hvert enkelt land

Xena understøtter ikke den nye ordning, da det kun er en håndfuld af vores brugere der er omfattet af de nye regler.

Læs mere om de nye regler hos Skat.dk

 

Sådan kan du bruge Moms One Stop Shop i Xena:

Du skal som sælger påføre den momssats, der gælder ifølge momsreglerne i køberens land. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, hvilken momssats du skal påføre den faktura du sender til din kunde. Start med at oprette en momskode for hvert land:

  1. Vælg Opsætning > Finansopsætning, vælg fanen 'Momskoder'
  2. Opret en momskode for hvert land du sælger til i EU
  3. Sæt momssatsen efter landets gældende regler
  4. Momstypen skal være Salgsmoms

Momskoder i Xena

 

Derefter oprettes/tilrettes de varegrupper, som indeholder varer du sælger til andre EU-lande.

  1. Vælg Opsætning > Vareopsætning, vælge varegruppen først og derefter fanen 'Momsopsætning'
  2. Her vises de lande hvor du p.t. har oprettet en Partner i
  3. Tryk på landet for at redigere momsopsætningen
  4. I feltet 'Salgsmoms' vælges den momskode du lige har oprettet til dette land
  5. Foretag disse steps for hver varegruppe du sælger varer fra til private i EU

Har du partnere oprettet hvor der IKKE skal beregnes moms på fakturaen, kan dette vælges fra direkte på partneren.

Når du laver en momsafregning vil grundlag og momsbeløb fremgå for hver momskode og kan herefter indrapporteres til SKAT.

Opsætning af Tysk moms på en varegruppe i Xena


Opdateret