Finansrapporter

En oversigt over de rapporter som vedrører finansmodulet

Balance: Her udskrives balance for regnskabet. Når balancen vises på skærmen, vælger du øverst om du vil se Resultatopgørelse, Aktiver eller Passiver. Når rapporten udskrives eller udlæses til fil, vil det altid være alle 3 grupper der udskrives/udlæses.

Kontoudtog: Du kan her pr. finanskonto udskrive kontoudtog. Øverst kan du lave filter på f.eks. finanskonto. Udskriv/udlæs derefter kontoudtog via knapperne i bunden.

Posteringer: Her vises bogførte posteringer, med en række muligheder for filter øverst. Der vises dato, bilagsnr., konto, beskrivelse, beløb, momskode samt evt. afdeling.

LÆS MERE:  Automatisk rapportering.