Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Regnskab

Dimensioner

Du kan oprette Afdelinger, Bærere og Formål i dit regnskab, for at give dine finansposteringer en ekstra dimension. Du kan også vælge dimensioner på dine ordrer.

Det primære formål med dimensioner er, at ved forespørgsler og på rapporter kan du afgrænse til kun at se posteringer eller ordrer tilhørende f.eks. en bestemt afdeling.

 

Oprettelse og opsætning

Du opretter dimensionsværdierne via menuen Opsætning -> Finansopsætning. Her finder du fanen Dimensioner. For hver dimension kan du oprette et ubegrænset antal værdier.

OBS: Hvis du sletter en dimensionsværdi, slettes også al opsætning, samt værdien fjernes fra alle bogførte posteringer og ordrer!!

I stedet for at slette en gammel værdi du ikke har brug for længere, så anbefales det at du blot omdøber den, så det er tydeligt for dig at du ikke må benytte den aktivt længere.

Opsætning af dimensioner i Xena

 

På dine finanskonti kan du vælge om en dimension er obligatorisk. Via kontoplanen klikker du på menuen (de 3 prikker) yderst til højre ud for kontoen, og vælger 'Gå til finanskonto'. Med finanskontoen åben, klikker du på rediger-ikonet, og du ser nu opsætningen af dimensionerne.

Vær opmærksom på at du IKKE kan vælge dimensioner på dine varegrupper, det vil sige de konti der ligger under Nettoomsætning og vareforbrug!

Ud for hver type dimension vælger du om den er obligatorisk ved direkte bogføring på kontoen. Derudover kan du også vælge at en bestemt værdi er obligatorisk. I opsætningen som vist herunder har det følgende konsekvens ved bogføring på kontoen:

  • Afdeling er obligatorisk, og afdeling kan KUN være Jylland
  • Bærer er obligatorisk, men det er frit for brugeren hvilken bærer der vælges
  • Formål er ikke obligatorisk, så det er helt frit for brugeren hvorvidt de ønsker at vælge et formål

Opsætning af dimensioner på finanskonti i Xena

På dine order og evt. projekter kan du også vælge en Afdeling, Bærer eller Formål. Disse anvendes primært til filtrering på forespørgsler og rapporter.

Valg af dimension på ordrer i Xena

Bogføring med dimensioner

Når du bogfører på finanskontoen via bilagsregistreringen eller via kassekladden, vil en valgt dimensionsværdi på finanskontoen automatisk blive foreslået. Du kan ændre den foreslåede værdi, med mindre den er valgt som obligatorisk på kontoen.

Hvis du på bilaget ikke har valgt en obligatorisk dimensionsværdi for en finanskonto, vil der vises en advarsel i bunden, og det vil ikke være muligt at bogføre posteringen.

Kontrol af dimension ved bogføring i Xena

Det er altid muligt at ændre en valgt dimensionsværdi på et bilag der allerede er bogført. Følg vejledningen her.

 

Forespørgsel og rapportering på dimensioner

Du kan hurtigt se statistikken for en dimension, ved i menuen Opsætning -> Finansopsætning -> Fanen Dimensioner at klikke på en dimensionsværdi. Nu vises aktuelle regnskabstal for værdien, fordelt pr regnskabsår:

Statistik for en enkelt dimensionsværdi i Xena

 

I finansrapporterne og i Finans overblik kan du filtrere på dimensionerne. Rapporten Balance er speciel, her kan du vælge at se en samlet balance for flere valgte værdier:

Balance med flere dimensioner summeret i Xena

 

For de øvrige finansrapporter kan du kun vælge at filtrere på én dimensionsværdi ad gangen. Hvis du i filteret vælger 'Ingen', ser du kun resultat for alle de posteringer som ingen dimensionsværdi har angivet:

Filter på dimension i rapporter i Xena

 

Du kan også i ordre- og projektoversigten samt i projektrapporterne filtrere på dimensioner. Her baseres filteret ikke på posteringerne på ordrerne/projekterne, i stedet baseres det på den valgte dimensionsværdi på den enkelte ordre/projekt:

Filter på dimensioner på ordrer i Xena