Primoposteringer

Primoposteringer eller åbningsbalance. På et tidspunkt skal der en startsaldo ind på såvel finanskonti, kunder, debitorer og varer. Se her, hvordan det oprettes.

Den første åbningsbalance

Du kan vælge at starte med faktureringen i Xena, og så kommer der senere en åbningsbalance. Du kan også vælge at starte med åbningsbalancen, og så starte faktureringen senere. Men uanset rækkefølge så skal der på et tidspunkt nogle åbningstal ind.

Før bogføringen rigtig begynder, er det en stor hjælp at have den rigtige banksaldo. Eller du har måske behov for at starte med debitorbeholdninger (kunde-saldi). I Xena kan du starte med at taste dele af åbningsbalancen. Det hele skal ikke nødvendigvis ind samtidig!

Ofte er det en revisor, som kommer med åbningstal eller en primobalance for en ny virksomhed. For at din revisor kan indtaste dette, er det en god idé at invitere din revisor. Se Revisor.

 

Hvor indtastes åbningsbalancen og primotal?

Åbningsbalance og primotal indtastes under Finans -> Primoposteringer. (Samme menu findes også under Opsætning -> Finansopsætning -> regnskabsår.) Vælg derefter det år, der skal tastes primotal ind for.

Revisorer har denne "Regnskabsår"-menu under en egen hovedmenu ("Primoposteringer"). Her indtastes både åbningsbalancen (første år) og efterposteringer/primotal til nye år.

undefined

Når du har valgt det år, du ønsker at taste primoposteringer i, så åbner en detalje-menu, hvor du kan angive selve åbnings- eller efterposteringstal.

undefined

Aktiver og passiver

For at tilføje et åbningstal skal en konto tilknyttes en hovedgruppe. I dette eksempel har vi tilføet kontoen "Bygninger" og indtastet 765.740 kroner.

Når du starter med et helt tomt Xena-regnskab, er der ikke oprette nogen konti, men der ligger et eksempel på en kontoplan, som med fordel kan benyttes.

Du begynder bare at taste i feltet (se søge og oprette). I næste felt taster vi nu eksempelvis "Biler". Hvis der findes kontonumre oprettet med teksten "biler", vil disse vises, men vi har ikke en konto for egne biler - derfor kommer denne popup:

undefined

Her har systemet allerede forstået, at det er konto 8230 - Biler, som jeg ønsker at oprette. I dette popup-vindue vises alle konti, som er oprettet og alle eksempelkonti, som findes i eksempelkontoplanen.

Vi trykker "Opret" og får nu mulighed for at indtaste et åbningstal for biler:

undefined

Oprettelse af aktiver følger helt samme mønster.

 

Udregning af egenkapital

Når du har indtastet hele eller dele af åbningsbalancen, kan du med fordel vælge menuen og "Genberegn primoposter". Dette vil beregne ubalance og føre dette mod egenkapital, sådan at balancen balancerer. 

Denne funktion kan køres for hver gang, du har tastet noget i primokladden.

undefined

Den summering, som vises over primokladden, vil nu balancere (vise 0,00).

Debitorer og kreditorer (kunder og leverandører)

Indtastning af kunde- og leverandørsaldi skaber beløb på samlekonti i regnskabet, så i stedet for at taste disse, oprettes den del via indtastning af saldi på kunder og leverandører. Du har mulighed for at oprette flere linjer på hver debitor og kreditor, så det er mulig at indtaste udestående på faktura-niveauer.

undefined

Igen er det bare at taste navn. Også selvom personen ikke er oprettet. Se søge og oprette. Der kan oprettes partnere direkte herfra.

 

Resultat (driften)

I det første regnskabsår er det mulig at taste åbningstal i driften (resultatopgørelsen). Dette bruges, hvis du starter med at bruge Xena i en regnskabsperiode.

undefined

Igen kan du søge og oprette de konti, som ikke er oprettet. Konti under grupperne nettoomsætning, vareforbrug og varelager er lidt specielle. De er i virkeligheden varegrupper. Kontonummer på disse angives under varegruppen eller i kontoplanen.

 

Varekartotek (varebeholdning)

Der er to måde at indtaste en varebeholdning på:

1. Manuelt
Det er mulig at oprette en lagerværdi manuelt direkte under aktiver (manuelt lager). Se det tidligere afsnit "Aktiver og passiver" herover.

2. Via lagerstyring
Det er mulig at oprette et varelager med beholdning (se lagerstyring). Her vil lagerkonti (som i virkeligheden er varegrupper) styres helt automatisk, og til hver en tid vil de stemme overens med lagerbeholdning på samme måde, som samlekonti stemmer med debitor/kreditor-føringer.

Se egen vejledning om import af varer

Igen er det mulig at oprette direkte herfra. Se søge og oprette.

undefined

 

Afstemning

Når hele åbningsbalancen er indtastet, afstemmes den ved at køre funktionen "Genberegn primoposter" og afstemme egenkapitalen under passiver.

Kun brugere med administrator- eller revisorrettigheder kan rette i primoposter.