Valuta

Det er mulig at angive den valuta du enten sælger eller køber varer i. Her forklares hvordan valuta oprettes på Partner, ordrer og i bilagsregistreringen.

Har du en kunde i udlandet, så er det mulig at sende regningen i den valuta som din kunde kan betale. Når der oprettes en partner i f.eks. Tyskland kan der sættes EUR (Euro) som valuta på følgende måde:

Opret kunden helt som normalt. Salg -> Partner -> Opret partner
Men husk at opgive hvilket land denne partner er fra. Når du har skrevet alle oplyser ind, tryk da på "Opret".

undefined

 

Her er kunden oprettet. Men i rammen Opsætning står kundens valuta lige nu som dkk (danske kroner). Det kan ændres ved at klikke på den lille blyant i højre hjørne.

undefined

 

Nu kan du ændre valutaen. Tryk på øjet hvor blyanten før var, for at skifte til visning.

undefined

 

En anden måde man kan ændre valuta på er på en ordre. Salg -> Ordre -> Opret ordre.
Her kan du på samme måde som før ændre valuta ved ændre til redigering, og derefter skrive den rigtige ind.

undefined

 

Når du har ændret valutaen kan du trykke på linket under (som vist) for at oprette en kurs. Dette vindue vil dukke op.

undefined

 

Vinduet foreslår selv dagens ECB kurs. Dette er et tal Xena henter direkte fra nettet, og viser hvad kurset er den pågældende dag. Men som vist her kan man vælge at ændre datoen til en tidligere. Gøres dette må kursen dog skrives manuelt ind.

undefined

 

Hvis du modtager en faktura fra udlandet i en anden valuta kan du på samme måde angive valuta og en kurs. Her vises hvordan dette gøres fra bilags registreringen. 

undefined

 

Her oprettes kurs på valutakoden på samme måde som forklaret over. Ved at trykke på det lille link der kommer op under valuta. Det vil enten være "Opret kurs" eller en linje der viser hvilken kurs der anvendes. Skal denne ændres klikker du på dette link.

undefined

 

Betaling af bilag med valutakurs

Når der betales en faktura i en fremmed valuta, så vil der i reglen altid være en difference, på det beløb der er betalt, og det beløb en valutakurs siger, at et bestemt valutabeløb modsvarer i Danske kroner. Dette kan man så justere på 2 måder:

undefined

 

En måde at gøre det på er ved at bogføre en valutakursdifference. Dette gøres ved, i bunden af siden at trykke på "Tryk for at anvende" ud for Valutakursdifference. Det resterende beløb vil nu blive bogført her, og det vil nu gå op. 

undefined

Note: Det er mulig at oprette betalingskonti i anden valuta, hvis du har en bankkonto i en fremmed valuta. Se egen vejledning.

En anden måde er ved at justere vekselkursen. Klik på "Juster vekselkurs" under Valutakursdifference funktionen som er beskrevet ovenfor. 

undefined

 

Dette vil også kunne ses øverst... Kursen har ændret sig fra før, så den passer til betalingen.

undefined