Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Oversigt

Valuta

I denne vejledning lærer du om, hvordan valuta håndteres på ordrer, i bilagsregistrering samt ved bogføring og udligning af betalinger.

Opret partner med anden valuta 

Hvis du har en kunde eller leverandør i udlandet, kan du bogføre fakturaer i en anden valuta for dem. Når du opretter partneren, skal du blot huske at vælge det ønskede land, valuta og eventuelt sprog.

 1. Opret partneren som sædvanligt, men vælg det korrekte land for partneren under navn og adresse.
 2. I 'Opsætning' skal du vælge enten 'Kunde' eller 'Leverandør' fanen.
 3. Tryk på blyant-ikonet for at redigere.
 4. Vælg den ønskede 'Valuta' for handel med partneren.
 5. Hvis du vil sende rapporter til partneren på et andet sprog, kan du også vælge det under 'Sprog'. Bemærk, at Xena kun understøtter dansk, engelsk og norsk som standard.

Vælg valuta og sprog på en partner i Xena

 

Opret finanskonto til valutakursdifference

Gå til menuen Finans > Kontoplan > Kontoplan og åbn gruppen 'Finansielle poster'.

Hvis der ikke allerede findes en konto med navnet 'Valutadifference' i denne gruppe, skal du oprette en ny.

Det er vigtigt at markere 'Kontotype' som 'Valutadifference'.

Opret en finanskonto i Xena til bogføring af valutakursdifference

 

Vælg valuta på ordre eller bilag

På ordrer til partneren vil valutaen blive foreslået baseret på partnerens opsætning. Du kan dog manuelt ændre valutaen for denne ene ordre.

Bemærk: Hvis du allerede har indtastet ordrelinjer, og du ændrer valutakoden, vil linjerne blive genberegnet, men kun hvis der er valgt en varenummer på linjerne. Vær derfor opmærksom på, at dine priser bliver korrekte efter ændringen af valutakoden.

Når du har valgt valutaen, kan du trykke på linket for enten at oprette en kurs eller ændre en eksisterende kurs.

Standardindstillingerne foreslår automatisk dagens dato og den aktuelle ECB-kurs. Du kan dog overskrive både datoen og kursen, hvis du ønsker en bestemt kurs fra en bestemt dato.

Sæt valuta på en ordre og ændre valutakursen i Xena

 

På samme måde kan du vælge en anden valuta og kurs i bilagsregistreringen. Hvis du har valgt en anden valuta for leverandøren, vil denne blive foreslået automatisk på bilaget.

Du kan også her trykke på linket under valutakoden for at oprette en ny kurs eller ændre en eksisterende kurs.

Vælg valuta på et bilag i Xena

Betalinger i fremmed valuta

Når du betaler en faktura i en fremmed valuta, vil der normalt være en difference mellem fakturabeløbet og det beløb, der betales. Dette skyldes naturlige ændringer i valutakurserne, der kan ske flere gange om dagen.

Hvis differencen virker for stor, kan det skyldes en forkert kurs enten på fakturaen eller betalingen. I så fald skal du enten annulleret bilaget eller oprette en kreditnota via ordren og bogføre bilaget igen med den korrekte kurs.

 

Betaling via bilagsregistrering

Der er to forskellige måder at håndtere en valutakursforskel på i bilagsregistreringen

1: Bogfør på valutakursdifferencekontoen

Tryk i beløbskolonnen ved siden af finanskontoen 'Valutakursdifference'. Forskellen bliver indsat i det korrekte beløbsfelt, og bilaget kan nu bogføres

Bogføring af valutakursdifference i Xena

 

2: Justering af vekselkursen på bilaget

En anden måde er at justere vekselkursen. Tryk på knappen 'Juster vekselkurs'. Kursen fra før vil nu blive justeret, så den passer til betalingen.

Dette betyder, at beløbet for omkostningen bogføringsmæssigt ændres, så det stemmer overens med det beløb, du rent faktisk har betalt for omkostningen.

Jutering af vekselkurs på et bilag i Xena

 

Betaling via kassekladde, ordre eller partner

Når du bogfører en betaling enten via en partner eller en ordre

 1. Tryk i beløbskolonnen ud for 'Valutakursdifference'.
 2. Forskellen bliver automatisk indsat i det korrekte beløbsfelt, og betalingen kan nu bogføres på samme måde som i bilagsregistreringen.

Når du bogfører en betaling via kassekladden

 1. Start med at vælge partneren, indtast det betalte beløb og vælg modkontoen - præcis som sædvanligt.
 2. Tryk nu på linket for at udligne partnerposteringen. Vælg den faktura, der er blevet betalt, og nederst vil du nu se en difference.
 3. I sektionen 'Difference' vælger du din Valutakursdifferencekonto.
 4. Beløbet indsættes automatisk, og du kan nu godkende udligningen.

Bogfør kursdiff ved udligning af parnerpost i kassekladden i Xena

 

 

Oprettelse af en udenlandsk bankkonto

Du kan oprette udenlandske betalingskonti i Xena og bruge dem til betaling af fakturaer i en anden valuta. Kontoen vises sammen med dine øvrige betalingskonti, og når du vælger den, kan du stadig se det konverterede beløb i din egen valuta.

Du kan stadig overskrive det betalte beløb, og begge metoder ovenfor kan stadig anvendes i forbindelse med valutakursdifferencer.

Vælg en udenlandsk bankkonto ved bogføring af betaling i Xena


Opdateret