Valuta

Det er mulig å angi den valutaen du enten selger eller kjøper varer i. Her forklarer vi hvordan valutaen opprettes på Partnere, ordrer og i bilagsregistreringen.

Hvis du har en kunde i utlandet, er det mulig å sende regningen i den valutaen som kunden din kan betale i. Når det opprettes en partner i f.eks. Tyskland, kan du velge EUR (Euro) som valuta på følgende måte:

Opprett kunden helt som normalt. Salg -> Partner -> Opprett partner
Men husk å oppgi hvilket land denne partneren er fra. Når du har skrevet alle opplysningene inn, trykker du på "Opprett".

undefined

 

Her er kunden opprettet. Men i rammen Oppsett står kundens valuta nå som NOK (norske kroner). Det kan endres ved å trykk på den lille blyanten i høyre hjørne.

undefined

 

Nå kan du endre valutaen. For å skifte tilbake til visning, trykker du på det øyet hvor blyanten var før.

undefined

 

En annen måte man kan endre valutaer på, er på en ordre. Salg -> Ordre -> Opprett ordre.
Her kan du på samme måte som før endre valuta ved endre til redigering, og deretter skrive den riktige inn.

undefined

 

Når du har endret valutaen, kan du trykke på linken under (som vist) for å opprette en kurs. Dette vinduet vil da dukke opp.

undefined

 

Vinduet foreslår selv dagens ECB-kurs. Dette er et tall Xena henter direkte fra nettet, og det viser hva kursen er den aktuelle dagen. Men som vist her kan man velge å endre datoen til en tidligere dato. Hvis du gjør dette, må kursen imidlertid skrives inn manuelt.

undefined

 

Hvis du mottar en faktura fra utlandet i en annen valuta, kan du på samme måte angi valuta og en kurs. Her vises hvordan dette gjøres fra bilagsregistreringen. 

undefined

 

Her opprettes kurs på valutakoden på samme måte som forklart over - ved å trykke på den lille linken som kommer opp under valuta. Det vil enten være "Opprett kurs" eller en linje som viser hvilken kurs som benyttes. Hvis den skal endres, klikker du på denne linken.

undefined

 

Betaling av bilag med valutakurs

Når man betaler en faktura i en fremmed valuta, vil det vanligvis alltid være en differanse mellom det beløpet som er betalt, og det beløpet en valutakurs sier at et bestemt valutabeløp tilsvarer i norske kroner. Dette kan man så justere på 2 måter:

undefined

 

En måte å gjøre det på, er ved å bokføre en valutakursdifferanse. Dette gjøres i bunnen av siden ved å trykke på "Trykk for å bruke" ved Valutakursdifferanse. Det resterende beløpet vil nå bli bokført her, og det vil nå gå opp. 

undefined

Merk: Det er mulig å opprette betalingskonti i en annen valuta hvis du har en bankkonto i en fremmed valuta. Se egen veiledning.

En annen måte er ved å justere vekslingskursen. Klikk på "Juster vekslingskurs" under Valutakursdifferanse-funksjonen som er beskrevet ovenfor. 

undefined

 

Dette vil også kunne ses øverst... Kursen har endret seg fra før, slik at den passer til betalingen.

undefined