Annullere og ompostere bilag

Hvis du har behov for å ompostere et bilag i Xena, finnes det noen smarte muligheter. Her kan du lese hvordan du gjør det.

Rettelser av bilag

Hvis det av en eller annen grunn er nødvendig å ompostere et bilag, kan du her lese forklaringen på hvordan det gjøres på lettest mulig måte.

Man kan ikke bare slette et bokført bilag. Det skal nemlig være mulig å spore alle bevegelser i regnskapet. Derfor sletter man ikke bilag, men omposterer det i stedet. 

Kort fortalt er det 3 muligheter i Xena for å ompostere på en rask måte:

  1. Man kan "Annullere" et bilag. Dette skaper automatisk en nøyagtig motpostering.
  2. Man kan "Angi ny dato". Dette motposterer og gjenposterer et bilag på en ny dato.
  3. Man kan tilpasse en bilagstekst.

 

Å rette et bilag:

Finn det aktuelle bilaget fram ved å skrive i søkefeltet under Finans -> Bilag -> Bilagsoversikt.

I dette eksemplet er det et bilag fra Kvickly vi er på jakt etter. Man kan søke på mange andre ting. Dato, beløp osv. Når bilaget er funnet, trykker du på det blå bilagsnummeret. Dette åpner bilaget.

undefined

 

Nå er vi inne på bilaget. Her sier vi at vi i stedet for å heve det på kassen, ønsker å rette det til at det er trukket på kredittkort. Dette er mulig fordi vi kan annullere bilaget. Under menyen (de 3 strekene) finner vi muligheten "Annuller transaksjon". 

undefined

 

Det som skjer når man trykker på "Annuller transaksjon", er at det opprettes en ny transaksjon, som går motsatt av det første bilaget, slik at det går i null. 

undefined

 

For å sikre seg om at det ble riktig, kan du øverst på siden finne fanen "Oppsummering". Her kan du se den forandringen som har skjedd. 

På det første bildet ser du "Oppsummeringen" før forandringen ble gjort. Her står beløpet 33,- i kassen:

undefined

 

På dette bildet kan du se at det nå står null ved kassen, og at Coop Danmark nå er i minus. Annulleringen er dermed gjennemført.

undefined

 

For å føre en ny bevegelse på bilag 5, kan man i kassekladden bokføre på samme dato og på samme bilagsnummer. 

 

(Her kommer hvordan man endrer en dato på bilag)