Kreditnota, og hvordan den oprettes

Du kan udligne en faktura ved at lave en kreditnota med få klik.

Hvornår er der brug for en kreditnota?

Hvis du har lavet en fejl på en faktura, eller hvis kunden ikke ønsker varen eller leveringen alligevel, kan du lave en kreditnota. En faktura kan ikke ændres, når først den er bogført. Så for at ophæve den oprettes en kreditnota.

 

Hvordan oprettes en kreditnota?

Enhver ordre, som går i minus, vil blive udskrevet som en ”Kreditnota”.

Hvis det er en faktura, du ønsker at ophæve, så kan denne faktura danne en kreditnota automatisk. Det gøres ved at vælge menuen "kreditnota" i ordrens menu.

Du kan også gå ind på din partner og vælge denne funktion under "Faktura"-fanen og klikke på kreditnota i menuen ud for den aktuelle faktura.

Nu vises en dialogboks for din kreditnota. Her vælges den eller de fakturaer, du ønsker at annulere. Desuden kan du under "Efterbehandling" vælge, om kreditnotaen skal sendes som e-mail, eller du ønsker at printe til udsending.

Nedenstående viser resultatet på ordren. Første opgave er den oprindelige faktura (100017) og nedenunder den opgave, som udgør kreditnotaen (100018). På den måde er der 100 procent styr på, at ordren er krediteret, og den går i nul. Samtidig er det en komplet historik på, hvad der er foregået.

 

Kopi til ny ordre

Husk at når en ordre er krediteret er det meget nemt at oprette en ny faktura ud fra en kopi af den ordre med den oprindelige faktura og nu med en kreditnota del også. Vælg menuen (de 3 streger) i toppen og vælg "Kopiere ordre". Dette kopiere al indhold af orden til en ny ordre og du vil nu stå på denne nye ordre. Her slettes opgaven med kreditnotaen og du står tilbage med en kopi af den oprindelige ordre, som nu kan rettes til og danne en ny faktura.

 

Manuel kreditering / Del-kreditering

Det er også mulig at oprette en kreditnota på en del af en faktura. Det er bare at oprette en ny ordre eller en ny opgave på den ordre der indeholder det du ønsker at kreditere og så oprette de varenummer med negativt antal som skal krediteres. Enhver faktura med negativt beløb vil blive udskrevet som en kreditnota.

Men... det er ikke altid en god idé at lave del-krediteringer. Det bliver hurtigt lidt rodet i forhold til hvad der er betalt. Ofte er det bedre at kreditere hele den forkerte faktura. Tage en kopi og lave en helt ny (rigtig) faktura. Så stemmer betalinger jo 100% med fakturaer. Men det bestemmer du selv.

 

Ved lagerstyring

Husk at hvis der er varer på ordren, som er ud-leveret, så skal du tage stilling til om de også er ind-leveret igen. (det vil de jo normalt være) Det betyder at der efter kreditering skal køres en "Levering" (følgeseddel) -Dette for at varer der er udleveret på fakturaen også kommer tilbage på lager ved krediteringen.

Prøv Xena og se hvor effektivt det er!

Opret din konto