Del-levering og del-fakturering

Det er ikke altid at man kan levere alt på en ordre. Det er heller ikke altid at man modtager alt man har bestilt. Derfor har Xena mulighed for at del-levere og del-fakturere både en salgs- og en købs-ordre.

Del-levering ved lagerstyring:

Hvis du ønsker at levere eller fakturere en del af en ordre (Hvis f.eks. du ikke har alle dele på lager) så kan en ordre splittes op.

Det fungerer sådan at hvis der er lagerstyring på de varer der er på ordren, så er det mulig at lave en "Del-levering". Dette laver en følgeseddel på de varer der kan leveres og resten af varene sættes på en egen opgave på ordren.

I dette eksempel kan varen "24" godt leveres, men vi har kun en del af de 25 bestilte varer med varenummer "34".

Tryk på Ordremenuen (de 3 streger i ordrehovedet) og vælg "Opret levering".

Vælg "Delvis levering".

Her kan man se der af varen "34" kun kan leveres de 17 ud af de 25 (linjen er markeret med en farve og antal er det disponible antal).

Tryk på "Levering". Dette opretter nu en Følgeseddel på det der kan leveres. Ordren deles op i 2 opgaver. Den ene opgave er leveret og den næste opgave er de varer der er i rest. (Her er den opgave med de 8 af varen "34" markeret).

Nu er ordren delt op i 2 opgaver (En opgave med de varer som er leveret og en opgave med den vare som er i rest)

 

Når en ordre er delt op i flere opgaver, så kan den også del-faktureres:

Ved fakturering vælges "Del-fakturering".

De opgaver som ønskes faktureret markeres.

 

Del-fakturering hvis man ikke bruger lagerstyring:

Den samme mulighed for del-fakturering har man også selv om man ikke bruger lagerstyring. Hvis en ordre deles op i opgaver, så kan hver opgave faktureres for sig helt på samme måde som vist over. 

Prøv Xena og se hvor effektivt det er!

Opret din konto