Del-levering og del-fakturering

Det er ikke alltid man kan levere alt på en ordre. Det er heller ikke alltid man får alt man har bestilt. Derfor har Xena mulighet for å del-levere og del-fakturere både en salgsordre og en kjøpsordre.

Del-levering ved lagerstyring

Hvis du ønsker å levere eller fakturere en del av en ordre (hvis du f.eks. ikke har alle delene på lager), kan en ordre splittes opp.

Det fungerer slik at hvis det er lagerstyring på de varene som er på ordren, kan man lage en del-levering. Da opprettes en følgeseddel på de varene som kan leveres, og resten av varene settes på en egen oppgave på ordren.

I dette eksemplet kan varen "24" godt leveres, men vi har bare en del av de 25 bestilte varene med varenummer "34".

Trykk på ordremenyen (de tre strekene i ordrehodet) og velg "Opprett følgeseddel".

Velg "Delvis levering"

Her kan man se at det bare kan leveres 17 av varen "34", ikke alle 25 (linjen er markert med en farge, og tallet er det disponible antallet).

Trykk på "Lever". Dette oppretter nå en følgeseddel på det som kan leveres. Ordren deles opp i 2 oppgaver. Den ene oppgaven er levert, og den neste oppgaven er de varene som står i rest. (Her har vi markert den oppgaven hvor 8 av varene "34" står i rest.)

Nå er ordren delt inn i 2 oppgaver. (En oppgave med de varene som er levert, og en oppgave med de varene som står i rest.)

 

Når en ordre er delt opp i flere oppgaver, kan den også del-faktureres

Ved fakturering velges "Delvis fakturering".

De oppgavene som skal faktureres, markeres deretter.

 

Del-fakturering hvis man ikke bruker lagerstyring

De samme mulighetene for del-fakturering har man også selv om man ikke bruker lagerstyring. Hvis en ordre deles opp i oppgaver, kan hver oppgave faktureres for selv selv, akkurat på samme måte som vist over.

Prøv Xena selv og se hvor kraftig det er

Opprett din konto
Er det greit med deg at vi bruker informasjonskapsler for markedsføring og kundeservice?
Ditt valg påvirker ikke my.xena.biz og login.xena.biz.