Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Oversigt

Regnskabsklasser

Det er din virksomheds størrelse, der afgør, hvilken regnskabsklasse virksomheden tilhører. I denne artikel kan du læse mere om hver regnskabsklasse.

Virksomheder placeres i forskellige regnskabsklasser alt efter deres størrelse, og hver regnskabsklasse har individuelle regler, som virksomheden skal følge. Det er nemlig regnskabsklassen, som afgør, hvor strenge kravene er, og hvor omfattende årsregnskabet skal være.

De fire regnskabsklasser

Der findes 4 forskellige regnskabsklasser: A, B, C og D. Regnskabsklasse B er desuden delt op i mikro B og B, og C er opdelt i mellemstore C og store C. De mindste virksomheder hører under regnskabsklassen A, mens de største hører under regnskabsklassen D.

En virksomhed kan rykke henholdsvis op eller ned i regnskabsklasserne, hvis størrelseskravet ændrer sig. Klassificeringen sker ud fra vurderingsstørrelse af to ud af tre parametre:

  • Omsætning
  • Balancesum
  • Antal ansatte

Regnskabsklasse A virksomheder skal følge nogle grundlæggende krav, mens klasse B skal følge regnskabsklasse A’s krav samt supplerende krav for regnskabsklasse B, etc. Dvs. klasse D er dem, der har de ”skrappeste” regler at overholde.

Grunden til at man placerer virksomhederne i disse regnskabsklasser, er at de skal følge nogle forskellige krav til aflæggelse af årsregnskabet.

 

Hvilken regnskabsklasse tilhører din virksomhed?

 

Regnskabsklasse A

Personlige virksomheder, samt virksomheder med begrænset ansvar, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder er omfattet af regnskabsklasse A uanset størrelse på virksomheden.

Det er frivilligt for personlige virksomheder hvorvidt de aflægger en årsrapport, men vælger man at aflægge en årsrapport skal virksomheden følge reglerne for regnskabsklasse A.

Virksomheder med begrænset ansvar, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, er som udgangspunkt forpligtede til at udarbejde en årsrapport. Hvis virksomheden i to på hinanden følgende år ikke overskrider to af nedenstående grænser, kan man undlade at aflægge en årsrapport efter årsregnskabsregnskabslove regnskabsklasse A.

Klasse A
Omsætning 0-14 mio. kr.
Balancesum 0-7 mio. kr.
Antal ansatte 0-10 medarbejdere

 

Regnskabsklasse B

De virksomheder der er placeret i regnskabsklasse B, omfatter virksomheder med begrænset hæftelse.

Ex anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S), erhvervsdrivende fonde, virksomheder med begrænset ansvar, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Hvis virksomheden i to på hinanden følgende år ikke overskrider to af nedenstående grænser, kan man undlade at aflægge en årsrapport efter årsregnskabsregnskabslove regnskabsklasse A.

Klasse B virksomheder opdeles i to grupper: B og Mikro B.

  Klasse B Klasse B (mikro)
Omsætning 0-89 mio. kr. 5,4 mio. kr.
Balancesum 0-44 mio. kr. 2,7 mio. kr.
Antal ansatte 0-50 medarbejdere 0-10 medarbejdere

 

Uanset om virksomheden er under størrelsesgrænserne for regnskabsklasse B (mikro) kan man blandt andet ikke anvende reglerne, hvis man har betydelige indflydelse på andre selskaber. Det er typisk holdingselskaber, men det kan også være selskaber som ejer mere end 20% af andre selskaber.

For virksomheder, som er placeret i regnskabsklasse B (mikro), har man reduceret kravene til en årsrapport til et absolut minimum. Man er således ikke forpligtet til at medtage oplysninger om anvendt regnskabspraksis i årsrapport, og man er fritaget for en række notekrav. Det skal oplyses i årsrapporten, at man anvender reglerne for regnskabsklasse B (mikro).

 

Regnskabsklasse C

I klasse C ligger alle de virksomheder, som ikke er omfattet af klasse A og B, og som ikke er børsnoterede eller statslige aktieselskaber.

Klasse C virksomheder opdeles i to grupper: Mellemstore C og store C.

  Klasse C (mellemstore)  Klasse C (store)
Omsætning 89-313 mio. kr. >313 mio. kr.
Balancesum 44-156 mio. kr. >156 mio. kr.
Antal ansatte 50-250 medarbejdere >250 medarbejdere

 

Regnskabsklasse D

De virksomheder, der hører under regnskabsklasse D omfatter børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber. Der er ingen størrelseskrav til disse.

 

 


Opdateret