Tilbud

Hva var det nå vi hadde avtalt ...? I Xena kan du dele tilbudene dine, og du har alltid en historikk som kan fortelle deg hvordan hvert eneste tilbud så ut. Også selv om det var flere versjoner av tilbudet, og også etter at fakturaen er laget.

Slik opprettes et tilbud

Se Skjemaer for å få veiledning om hvordan man designer tilbudsutskriften (PDF-en). Tilbudet ligner i utgangspunktet på en faktura. Så hvis du har lastet opp en logo og evt. bestemt farger på fakturaen, følger tilbudet automatisk samme tema.

 

Et tilbud starter som en ordre. Velg: Salg -> Ordre -> Opprett ordre. Da dukker det opp et popup-vindu. Velg "Salgsordre" og trykk Opprett. Da opprettes en tom ordre, som det kan lages et tilbud ut fra.

undefined

 

Nå velges kunden øverst i ordren, og de varene som skal utgjøre tilbudet, velges på varelinjene.

For å opprette et tilbud kan man enten trykke på meny-knappen (de 3 strekene) og velge "Opprett tilbud", eller trykke på ikonet for effektuering av ordren ("Opprett faktura"), som fører til at det dukker opp et popup-vindu med de mulighetene man har for å effektuere ordren (velg fanen "Gi tilbud").

undefined

undefined

 

Hver gang det opprettes eller sendes et tilbud, skrives også en handlingslogg på partneren, og en PDF med tilbudet lagres (se oransje tilbud etterfulgt av ordrenummeret). Tilbudet får tildelt ordrenummer som tilbudsnummer, pluss et løpenummer, som forteller hvilken versjon det er.

undefined

 

Hvis det lages flere tilbud ut fra samme ordre, lagres disse med hvert sitt løpenummer. Et tilbud er en åpen ordre, så den kan tilpasses og rettes. Hvis den opprettes som faktura eller slettes, fjernes den fra tilbudslisten. Hvis det finnes varer med lagerstyring på tilbudet som du ønsker å reservere, skal det skrives ut en leveringsseddel (følgeseddel).

 

Liste over sendte tilbud

Under Salg -> Ordre -> Ordreoversikt finner du fanen "Tilbudsliste". Her vises nyeste aktive tilbud for hver ordre.

undefined