Hopp til innhold

Hva kan vi hjelpe deg med?

Oversikt

Oppgaver på en ordre

En ordre kan bestå av flere oppgaver. Her er forklart hvilke unike muligheter det gir

 

Hvorfor bruke oppgaver

Deling av ordre: Ved å dele opp en ordre i oppgaver kan du skape større fakturaer som fortsatt er oversiktlige og enklere å lese.

Separate fakturaer: Hver oppgave kan faktureres individuelt, slik at én ordre kan resultere i flere fakturaer. Dette er praktisk ved større prosjekter eller tilleggsbestillinger fra samme kunde.

Kreditnotaer: Opgaver muliggjør også opprettelse av kreditnotaer på samme ordre. Du trenger ikke lenger være i tvil om en faktura er kreditert eller ikke.

 

Betydningen av oppgaver i forbindelse med lagerstyring

Oppgaver spiller en viktig rolle hvis du bruker lagerstyring. Både ved kjøp og salg kan det være behov for å bokføre delvise leveranser og/eller delvise fakturaer. Restvarer flyttes automatisk til en ny oppgave. Dette gjelder både for kjøps- og salgsordrer. Se Del-levering og del-fakturering.

OBS: Vær oppmerksom på at eventuelle reguleringer av lagerverdier først bokføres endelig når siste oppgave på ordren er både fakturert og levert.

 

 

Slik brukes oppgaver

Alle oppgaver har det samme nummer som ordren, men med et tilføyd løpenummer.

  1. Trykk på 'Opret ny opgave' for å legge til flere oppgaver på en ordre
  2. Rediger en oppgave ved å trykke på blyantikonet eller dobbeltklikke på oppgaven
  3. Skriv inn en beskrivelse, som blir overskriften for oppgaven
  4. Skriv eventuelt inn en notat som gir ytterligere beskrivelse av oppgaven
  5. Disse opplysningene skrives ut på tilbud, fakturaer, etc.

Du har også muligheten til å opprette Lyntekster, som er forhåndsdefinerte tekster du kan bruke etter behov.

Både beskrivelsen og notatet skrives ut på fakturaen.

Opret opgaver på ordrer i Xena

 

 

Hvis du oppretter et tilbud til en oppgave eller bokfører levering eller faktura, knyttes dokumentene automatisk til oppgaven.

Når en faktura utlignes, blir det også lagt til en lenke til de utlignede postene på oppgaven. Hvis du utligner flere fakturaer samtidig med en betaling, blir det opprettet lenker til alle de utlignede postene. Det betyr at hvis en betaling dekker 10 fakturaer, blir det lagt til 10 lenker på oppgaven - én linje for hver faktura som er utlignet sammen.

 

 

Menyen for oppgaver

Via menyen (de tre prikkene) på en oppgave finner du ytterligere funksjoner:

Du kan kopiere en oppgave for å gjenbruke overskrift, notater og fakturalinjer

Du kan slette alle linjer på en oppgave på én gang (kan ikke angres)

Opprett abonnement eller skriv ut en arbeidsordre fra menyen.

Menu og detaljer for en opgave i Xena

 

 

Opprett oppgavestatus

Du kan velge en oppgavestatus for hver oppgave. Dette er spesielt viktig hvis du bruker mobil tidsregistrering via EG Go-appen. Medarbeidere kan endre oppgavestatus, for eksempel når de rapporterer at en oppgave er fullført. Du kan også konfigurere hvilke oppgavestatusser medarbeiderne kan se.

Les mer: Oppsett av EG Go.

 

Du kan opprette egne oppgavestatusser eller redigere eksisterende:

Gå til menyen Oppsett > Ordreoppsett og velg fanen 'Opgavestatus'

Hvis listen er tom, kan du opprette standarder via lenken 'Opret standard opgavestatus'

Du kan opprette dine egne ved å trykke på knappen 'Opret'

En oppgavestatus må ha et navn, en indeksering for sortering av rekkefølgen og en fargekode.

Opret opgavestatus koder i Xena

 


Oppdatert