Abonnementstyring

Selger du noe som et abonnement? Det kan være alt fra software og vinduspuss til husleie og blomster. Xena kan hjelpe deg med å fakturere dette automatisk til rette tid.

Hva kan Xena abonnementsstyring?

Kort fortalt kan Xena abonnementstyring opprette og fakturere ordrer med bestemte varer til bestemte kunder i et bestemt intervall.

Xena abonnementstyring gjør deg i stand til å styre en fast leveranse. Uansett om det er en fysisk vare, et stykke arbeid, leieinntekter eller lisensinntekter, skal det et system til for å styre hvem som skal ha hva og når, og systemet skal også gjerne fakturere.

 

Hvordan brukes Xena abonnementstyring?

Et abonnement kan opprettes enten manuelt via abonnementsmenyen eller fra en oppgave på en ordre. Fra en ordre kan du på oppgaven trykke på menyen og velge "Opprett abonnement". Da opprettes et abonnement ut fra de opplysningene som er på ordren.

Abonnementet består av:

  • En partner (kunde)
  • Varer eller tjenesten
  • Et intervall og en startdato

undefined

 

undefined

Når intervalldatoen for abonnementet kommer, dannes det en ordre eller faktura ut fra disse opplysningene. Man kan opprette så mange abonnementer man ønsker.

I abonnementsoversikten er det nyttige grafer over omsetningsfordelingen, utviklingen i det samlede abonnementet og et omsetningsestimat over tid.