Hopp til innhold

Apps og integrasjoner

Samle trådene

Perfekt toveis-integrasjon

Koble nettbutikken, telefonsystem, CRM og andre viktige virksomhetssystemer sammen med Xena. Det betyr at du har et enkelt system for å ha overblikk over og vedlikeholde forretningsdataene dine.

Xena tilby toveis-integrasjon. Det betyr at du kan la Xena kommunisere via en web service når det skjer endringer i Xena. Du slipper å vedlikeholde flere systemer. Det betyr at det er slutt på å bruke mange forskjellige systemer, for Xena kan samle det hele i én plattform for deg og dine medarbeidere.