Partner - kunder og leverandører

I Xena betegner vi kunder, leverandører, debitorer, kreditorer og ansatte som partnere, og samler dem i et partnerkartotek.

Hvorfor et partnerkartotek i stedet for kunder og leverandører?

I Xena kalles samarbeidspartnerne dine for partnere, uansett om de er kunder eller leverandører. Det skyldes at den samme partneren ofte kan være begge deler samtidig.

Husk å invitere partnerne dine for å få mest mulig ut av Xena!

En partner kan inviteres inn i Xena. På den måten kan en partner selv vedlikeholde sine stamdata, slik du kanskje kjenner det fra sosiale medier. Den inviterte partneren kan også se de fakturaene, abonnementene og dokumentene som dere deler, samt betale fakturaer online. Se Xena connect.

 

Hvordan oppretter man en partner?

Man slipper ofte å skrive inn partner-opplysninger, ettersom de fleste firmaer og privatpersoner (i flere land) allerede er tilgjengelige i Xena. Vi kaller det derfor ikke en "opprettelse", men en "tilknytning".

En partner kan tilknyttes der du har bruk for den. Det kan være fra en salgsordre, en kjøpsordre, fra bilagsinntastingen eller selvfølgelig fra partner-menyen.

Du taster ganske enkelt inn partnerens navn, og så søkes det i data fra nettet for å gi deg forslag til hvem du sannsynligvis prøver å opprette.

undefined

Partnerne dine arrangeres selvfølgelig også geografisk. Systemet vil prøve å finne en "geo-tag" ut fra adressen, men hvis systemet ikke finner den riktige geografiske plasseringen av partneren, kan du trykke på redigerings-knappen. Da kan kartnålen flyttes manuelt.

undefined

Når kundene dine er plassert på kartet, finnes det også en oversikt/søkefunksjon hvor alle partnerne dine er plassert på et samlet kart:

Salg -> Partner -> Partneroversikt

undefined