Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Oversigt

Lagerværdi og lagerbeholdning

Når man anvender lagerstyring, er der en del punkter som SKAL overholdes, for at du får beregnet den korrekte værdi på dit lager.

Lagerapporten "Historisk lagerværdi" viser alle de varer, der pr den indtastede dato har enten antal eller værdi på lageret.

Hvis du udskriver rapporten til PDF, får du også vist en total pr. varegruppe, som du kan afstemme over til din lagerkonto via finansrapporten Balance.

Rapporten er altså det vigtigste redskab til at foretage afstemning af dit lager, samtidig med at rapporten kan  vise dig varer hvor du har brug for at foretage korrektioner.

 

1. Luk regnskabsår og Genberegn primoposteringer

En af de vigtigste forudsætninger for at afstemme lageret er, at dine primoposteringer er genberegnet. Hvis ikke du har lukket dine tidligere regnskabsår, kan du risikere, at lagerværdier reguleres tilbage i tid.

Dette kan f.eks. ske hvis:

 • Du har bogført en købsleverance i gammelt regnskabsår, men først bogfører fakturaen i nyt regnskabsår
 • Du justerer gennemsnitsværdien på beholdninger bogført på lageret i gammelt regnskabsår
 • Annullerer en levering eller en faktura der er bogført i gammelt regnskabsår
 • Bogfører en lageroptælling med dato i gammelt regnskabsår

Hvis du ønsker, at reguleringerne skal ske tilbage i gammelt regnskabsår, skal du åbne perioden, bogføre dine ønskede reguleringer, genberegne primoposteringer og lukke perioden igen.

 

2. Afstem Varelager, ubetalt

Denne funktion finder du under menupunktet Finans > Afstemninger > Varelager. Her ser du alle åbne købsordrer, hvor du enten har bogført en leverance eller en købsfaktura. Disse købsordrer har en værdi stående på kontoen "Varelager, ubetalt" i finansregnskabet.

Finanskontoen "Varelager, ubetalt" er blot en mellemkonto, hvor indkøb bogføres midlertidigt, indtil nøjagtig antal/pris kendes.

Hvis du i skærmbilledet ser købsfakturaer hvor BÅDE leverancen og fakturaen er bogført, skal disse afstemmes.

LÆS MERE: Afstem ubetalt lager

 

3. Historisk lagerværdi viser varer med nul i antal men med en værdi

I nogle tilfælde kan du have en vare på rapporten hvor antal er 0,00, men hvor der står en værdi for varen. Dette kan ske hvis:

 • Du bogfører en købsleverance af varen. Derefter laver du en lageroptælling til nul stk, og først herefter bogfører du selve købsfakturaen
 • Du bogfører en købsleverance af varen. Derefter laver du en justering af gennemsnitsværdien, og først herefter bogfører du selve købsfakturaen
 • Gennemsnitsprisen har ikke været korrekt beregnet, da du sidst bogførte en lageroptælling af varen
 • Du bogfører en købsleverance af varen på købsordre nummer 1. Efterfølgende opretter du en købsordre nummer 2 på varen, og her bogfører du både købsleverance og -faktura, hvor værdien er forskellig fra varens gældende gennemsnitspris. Du vender nu tilbage til købsordre 1 og annullerer leverancen på denne

For at korrigere værdien til nul kroner følges nedenstående fremgangsmåde:

 1. Har du åbne salgsordrer eller købsordrer på varen, skal du sikre dig, at de enten HVERKEN er leveret eller faktureret, eller også BÅDE er leveret og faktureret inden du fortsætter til step 2
 2. Opret en købsordre på varen, hvor du sætter antal = 1, og pris = 0,00. Lever og fakturer ordren med ønsket dato for regulering
 3. Ret gennemsnitsprisen på varen til 0,00. Her skal du vælge en valid dato, det vil sige at datoen kan ikke være før den sidste postering på varen. Du ser ikke at gennemsnitsprisen sættes til nul på varekortet, men der bliver bogført finansposteringer på varen. Disse ser du i boksen "Detaljer" på fanen "Vareposteringer"
 4. Opret en ny købsordre på varen, hvor du sætter antal = -1, og pris = 0,00. Lever og fakturer ordre med ønsket dato for regulering

 

4. Historisk lagerværdi viser varer med antal men med en negativ værdi

Dette kan ske af samme årsager som i ovenstående, men hvor du på varen efterfølgende har bogført en købsfaktura eller en salgskreditnota, og hvor gennemsnitsprisen på varen er mindre end den totale negative værdi på varen.

Inden du foretager korrektioner, skal du sikre dig, at du ingen åbne salgs- eller købsordrer har på varen.

Har du åbne ordrer på varen, skal du sikre dig, at de enten HVERKEN er leveret eller faktureret, eller også BÅDE er leveret og faktureret inden du fortsætter til næste step.

Ret nu gennemsnitsprisen på varen. Her skal du vælge en valid dato, det vil sige at datoen kan ikke være før den sidste postering på varen. Hvis gennemsnitsprisen er korrekt, må du korrigere den op eller ned med en enkelt øre, og efterfølgende korrigere den tilbage til korrekt gennemsnitspris.

LÆS MERE: Lager og gennemsnitspriser

 

5. Har din vare ved en fejl en negativ beholdning

Det kan f.eks.skyldes, at din lagerbeholdning i systemet ikke har stemt overens med din fysiske beholdning, og derfor har du solgt flere varer end systemet har registreret på lager.

Ønsker du at tælle varebeholdningen på en vare til nul, skal du foretage nedenstående:

 1. Inden du foretager korrektioner, skal du sikre dig, at du ingen åbne salgsordrer eller købsordrer har på varen. Har du åbne ordrer på varen, skal du sikre dig, at de enten HVERKEN er leveret eller faktureret, eller også BÅDE er leveret og faktureret inden du fortsætter til step 2
 2. Opret en lageroptælling på varen, hvor du tæller antal til 0,01. Indtast dato for ønsket korrektion, og bogfør lageroptællingen
 3. Opret en ny lageroptælling på varen, hvor du nu tæller antal til 0,00. Indtast dato for ønsket korrektion, og bogfør lageroptællingen.

Lagerbeholdningen på din vare vil nu være nul, og evt. værdi på Varemodtagelse/Varelager være nulstillet.

LÆS MERE: Punkt i vejledningen Lagerstyring

 

6. Ser du inde på varen en forkert visning af antal på lager

Det kan skyldes, at visning af lagerbeholdning ikke er opdateret på selve varekortet. Du ser f.eks. på varen at der er 0 stk. på lager, men kigger du i vareoversigten eller i rapporten Historisk lagerværdi, ser du at der er en lagerbeholdning på varen.

Denne forkerte visning har ingen betydning for bogføringer på varen, og visningen vil automatisk blive opdateret næste gang du køber/sælger varen. Dog kan du også manuelt opdatere varekortet ved at klikke på knappen "Genberegn manuelt". Denne genberegner udelukkende det viste antal på varekortet, her sker ingen bogføring.

Genberegning visning af antal på lageret i Xena

 

7. Ændring af gennemsnitspris

Ændrer du gennemsnitsprisen via varen, bliver der bogført korrektioner på din lagerkonto og din vareforbrug. Dette er den korrekte metode, hvis du ønsker at nedskrive/ opskrive varens værdi, i forhold til hvad du har købt den til.

Du kan aldrig ændre gennemsnitsprisen tilbage til FØR sidste fysiske bevægelse på varen. Vælger du en invalid dato, får du en besked om dette, samt tidligste valide dato vises. 

LÆS MERE: Lager og gennemsnitspriser

For at ændre gennemsnitsprisen: 

 1. Inden du foretager korrektioner, skal du sikre dig, at du ingen åbne salgsordrer eller købsordrer har på varen. Har du åbne ordrer på varen, skal du sikre dig, at de enten HVERKEN er leveret eller faktureret, eller også BÅDE er leveret og faktureret inden du fortsætter til step 2
 2. Når ovenstående er kontrolleret, vælger du fanen "Lagerstyring" på varen.
 3. Klik på blyantikonet ud for linjen "Nuværende gennemsnitspris".
 4. Marker at du har forstået konsekvensen ved at ændre prisen, altså at der i denne forbindelse vil blive bogført korrektioner på din lagerkonto/vareforbrug på den valgte dato.
 5. Indtast ny ønsket gennemsnitspris og dato for ændringen
 6. Tryk på "Opdater" for at gemme prisen, og få bogført korrektionerne i dit finansregnskab

Juster gennemsnitsprisen på en vare i Xena

 

8. Varer med reserveret beholdning

Der er ingen spærring for at sælge en vare (overtræk), som du ikke har på lager.

Overtræk af en vare bliver som bekendt bogført på finanskontiene "Vareforbrug" og "Varemodtagelse", til den sidst kendte gennemsnitspris. Samtidig justeres kolonnen "Reserveret beholdning" på varen.

Finanskontoen "Varemodtagelse" benyttes altså her som mellemkonto, til den midlertidig bogføring af overtræk på lager.

Når beholdningen igen går i nul eller plus, justeres i samme forbindelse det tidligere anslåede vareforbrug, hvis den nye købspris afviger fra gennemsnitsprisen på varen:

 • Er købsprisen HØJERE end tidligere gennemsnitspris, forøges dit vareforbrug
 • Er købsprisen LAVERE end tidligere gennemsnitspris, mindskes dit vareforbrug

Du kan se hvilke varer der har en reserveret beholdning på varerapporten "Lagerværdi". 


Opdateret