Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Oversigt

Lager og gennemsnitspriser

Her ser du eksempler på, hvordan Xena justerer og beregner gennemsnitsprisen på varer med lagerstyring.

Beregning af gennemsnitspris på vare, ved forskellige købspriser

I dette eksempel illustreres nedenstående

  • Varens nuværende gennemsnitspris er kr. 90,00
  • Køb 3 stk. af varen med værdi kr. 100,00
  • Salg 1 stk af varen
  • Køb 1 stk af varen, men nu med værdi kr. 90,00

1: Jeg bogfører en købslevering af varen på 3 stk. På varen er der nu bogført 2 posteringer som vist herunder.

"Varelager" bogføres midlertidigt til den nuværende gennemsnitspris (kr. 90,00), da jeg jo stadig ikke har bogført selve købsfakturaen.

Modposten er kontoen "Varelager, ubetalt" (altså et lager som jeg fysisk har liggende, men som jeg ikke har bogført købsfaktura for endnu).

Første købsleverance af en vare i Xena

 

2: Nu bogfører jeg købsfakturaen på de 3 stk a 100 kr, altså kr. 10,00 højere end varens gennemsnitspris.

"Varelager" justeres med den forøgede værdi på kr. 30,00, og "Varelager, ubetalt" justeres og går i nul.

Bogføring af første købsfaktura på en vare i Xena

 

3: Nu bogfører jeg en salgsfaktura på 1 stk, med en salgspris på kr. 500,00, og derefter bogfører jeg en ny købsleverance af 1 stk.

Salget afføder bogføring af "Vareforbrug", træk fra "Varelager" og bogføring af "Omsætning".

Købsleverancen regulerer "Varelager" op med kr. 100,00, da dette er den nuværende gennemsnitspris. Modkontoen til denne post er som sædvanlig "Varelager, ubetalt".

Første salgsfaktura på en vare i Xena, samt ny købsleverance

 

4: Til sidst bogfører jeg købsfakturaen på de 1 stk., hvor prisen for varen sættes til kr. 90,00.

"Varelager" reguleres ned med kr. 10,00, da jeg jo har købt varen billigere end den tidligere gennemsnitspris. Samtidig reguleres "Varelager, ubetalt" så denne går i nul.

Sidste købsfaktura på varen i Xena

 

Kigger man på varens gennemsnitspris er den nu kr. 96,67. Den er beregnet således:

- 2 stk på lager fra første købsfaktura = 200,00

- 1 stk på lager fra sidste købsfaktura = 90,00

- Gennemsnitspris er = 290/3 = 96,67.

 

Regulering gennemsnitspris på varer m. reserveret beholdning

En reserveret beholdning betyder, at der er trukket flere fra lageret end der er beholdning til. Lagerbeholdningen er altså gået i minus. I dette eksempel illustreres, hvilke posteringer der dannes, når jeg fylder en reserveret beholdning op, og hvor købsprisen afviger fra nuværende gennemsnitspris.

Nuværende gennemsnitspris på varen er kr. 10,00.

Jeg har 1 stk. på lager, men sælger 11 stk., så der dannes en reserveret beholdning på 10 stk.

Salget danner en række finansposteringer, men vi vil have fokus på de posteringer der dannes på Vareforbrug

Den ene postering på "Vareforbrug" dækker den vi havde på lager. Modposten er "Varelager".

Den anden postering på vareforbrug dækker de 10 stk. jeg har solgt uden lagerdækning. Varens  gennemsnitspris er kr. 10,00 pr. stk., så derfor bogføres der kr. 100,00 på "Vareforbrug". Modposten er  mellemkontoen "Varemodtagelse". Her placeres beløbet midlertidigt, indtil jeg på et senere tidspunkt får bogført et køb af varen.

Salg af vare uden lagerbeholdning i Xena

 

Nu opretter jeg en købsfaktura på varen, hvor jeg køber 20 stk. Prisen for varen er nu kr. 15,00. Efter bogføring af købsordren, er der nu dannet yderligere posteringer på vareforbrug:

Da min tidligere gennemsnitspris var kr. 10,00, må dette reguleres, da det viser sig at købsprisen er steget til kr. 15,00. Derfor bogføres der nu en regulering af vareforbruget på 10*5,00 = kr. 50,00.

Samtidig reguleres gennemsnitsprisen på varen korrekt til kr. 15,00.

Reguleret vareforbrug ved køb af vare i Xena

 


Opdateret