Varer og tjenester

Bli klokere på hvordan varekartoteket fungerer, uansett hva du selger. Både timer, lisenser, sjokolade og maling selges som en "vare".

Hvordan opprettes en vare?

Man kan opprette varer ved å velge menyen Vare -> Opprett vare.

Men det er også mulig å opprette varer alle de stedene det er bruk for varer. For eksempel fra en varelinje på en ordre. Da tastes bare det varenummer du ønsker å selge eller kjøpe. Hvis varen ikke finnes, kommer det et popup-vindu hvor der er mulig å opprette varen.

 

Import av varer/priser fra CSV-fil

Man kan lese inn varer og prisfiler i Xena. Se egen veiledning om importfunksjoner.

 

La oss som eksempel opprette varen "Arbeidstime"

Kjøp -> Vare-> Opprett vare

Det aktiverer et popup-vindu med mulighet for å taste inn de grunnleggende data:

undefined

Du har mulighet for å trykke på "Vis ekstra felter" og taste inn mer informasjon i popup-vinduet. Vi skal også rette varegruppen for senere å kunne se hvor mye arbeid som selges i forhold til andre varer.

Trykk "Opprett". Nå åpnes selve lagerkortet:

undefined

Trykk på "Rediger"-ikonet.

På varekortet skrives gruppen "Arbeid". Da denne ikke var opprettet, kommer det et popup-vindu med mulighet for å opprette gruppen. Klikk her for å lese mer om varegrupper.

Det angis en timepris på 650,-

Enheten settes til "Timer". Da denne ikke var opprettet fra før, kommer det et popup-vindu hvor du får mulighet for å opprette enheten timer.

Nå er varen opprettet og kan brukes i dine ordrer.

 

Hvordan bestemmer jeg hvor varesalg bokføres?

Det kreves i utgangspunktet ingen spesiell oppsetning av en vare for at den skal bli bokført korrekt. Men det er en god idé å dele opp salget i forskjellige logiske varegrupper. Se avsnittet varegrupper.

 

Hvordan bestemmer jeg at en vare skal være momsfri?

Dette bestemmes av varens varegruppe

 

Hvordan kan jeg se om varen er på lager?

For å styre en lagerbeholdning på en vare må lagerstyring aktiveres på varen. Se avsnittet lagerstyring.

 

Kan det automatisk komme varer som miljø eller hjelpematerialer på en vare?

Ja. Dette kalles følgevarer. Se avsnittet følgevarer.