Import af varer

Det er mulig at importere varer, priser, EAN nummer. Her kan du lære hvordan denne importfunktion fungerer.

Import af prislister eller varer er mulig flere steder i Xena. Hvilken funktion der passer bedst afhænger helt af hvad der er brug for. Import af varer kan deles op i følgende hovedemner:

 

Vælg Lager -> Import -> Vareimport

Tryk på "Vælg filer" og udpeg CSV-fil indeholdende varedata der ønskes indlæst. Herefter er der øverst flere ting der kan indstilles. F.eks. at sætte kryds i "Første linje er overskrifter", hvis den valgte CSV-fil indeholder overskrift til kolonnerne.

Her er nogle regler/gode råd som skal overholdes i filen før den kan indlæses:

  1. Der må ikke være dubletter i varenummer.
  2. Filen skal som minimum indeholde Varenummer og Beskrivelse.
  3. Hvis ikke du foroven vælger en generel Varegruppe, skal filen også indeholde Varegruppe
  4. Test gerne filen i Excel for at se efter om alle felter er som de skal være, men vær opmærksom på at Excel gerne vil formatere lange "tal" om til formler. Dette kan du undgå ved at formatere disse felter til "Special" og her vælge "Postnummer".
  5. Prøv med filer med 10-20 varer før du sætter en import af tusindvis af varer i gang.

Når du er færdig med indstillinger, trykkes "Import". Er alle indstillinger rigtige og filen er som der forventes, så starter indlæsningen.

Billedet viser indstillinger for import af varer i Xena

Slette varer som er importeret:

Hvis du har fået noget importeret som er forkert, kan du nemt slette alle varer igen. Under "Opsætning" -> "Vareopsætning" -> Fanen "Varegrupper" er dine varegrupper listet. Slå op på varegruppen. Inde på varegruppen i nederste blok vil du finde en fane som hedder "Varer" dette er en liste af alle de varer som er tilknyttet varegruppen. Her kan alle varer som der ikke er bevægelser på slettes.

 

EAN koder (Stregkoder)

For at importere stregkode filer, tryk på "EAN nummer import" under Lager -> Import. Tryk herefter på "Vælg filer" for at indsætte data. 

Her er varenummer og EAN kode obligatorisk og der kan ikke være dubletter af EAN nummer. Én vare kan godt have flere stregkoder. Også stregkoder med forskelligt antal varer. f.eks.: en stregkode for én colaboks og en anden stregkode på samme vare for en ramme med 24 colabokser.

(Ellers gælder samme tips som forklaret over i forbindelse med vareimport)

Her er der igen flere ting der kan indstilles. F.eks. kan du sætte kryds ud for "Første linje er overskrifter" sådan at den øverste linje i din tekst- eller CSV fil, bliver gjort til en rigtig overskrift i Xena. Herudover er der kolonnedefinitioner. Nogle kolonner er obligatoriske, så disse skal bruges for at kunne oprette.

Når du er færdig kan du importere ved at trykke "Import".

Se også Scan dine varer for at læse mere om at bruge varer med EAN koder.

Prøv Xena og se hvor effektivt det er!

Opret din konto