Hvad kan vi hjælpe med?

Bankafstemning

Bank

Indlæs dine bankposteringer til bankafstemningen. Ikke kun for at afstemme de bankposteringer du allerede har bogført, men også for at slippe for triviel indtastning ved bogføring af banken!

Bankafstemning i Xena indeholder 2 funktioner:

  • Afstemme banken for at sikre, at de posteringer der er i regnskabet stemmer 100% med det faktiske
  • Overføre ej bogførte bankbevægelser til kassekladden

Start med at være så ajour som mulig med fakturering og bilagsregistreringen. Derefter indlæser du dine bankposteringer til bankafstemningen.

Med automatisk bankintegration, opdateres afstemningen med bankposteringer 4 gange i døgnet. Følg vejledningen her.

 

Alternativt kan du anvende den manulle metode med at udlæse en fil fra din bank og importere denne til bankafstemningen. Læs mere herunder.

Udlæsning fra banken

Alle banksystemer har en funktion til at udlæse bankposteringer på en konto til en tekstfil. Formatet på filen er normalt '.csv'. Hvordan der udlæses fra banken er forskelligt, men ofte ligger funktionen på det skærmbillede hvor du ser kontoens bevægelser. Spørg din bank, hvis du er usikker. Filen skal gemmes på din lokale PC.

Datointerval for udlæsningen vil normalt være op til dagen i går. Undgå at indlæse dagens posteringer, da de er foreløbige og kan ændre plads/tekst hen over natten. Der skal udlæses en fil for hver bankkonto der skal afstemmes/bogføres op.

Der er en funktion i Xena, som sørger for at de samme bankposteringer ikke kan indlæses 2 gange. Er du usikker på hvor langt du kom sidst, så tag hellere for mange posteringer med end for lidt.

 

Indlæsning i Xena:

  1. Bankafstemningen findes under Finans -> Afstemninger -> fanen Bankafstemning.
  2. Før der kan indlæses bankposteringer, skal der oprettes en finanskonto for hver bankkonto, og disse skal angives som en betalingskonto. Vejledning til oprettelse af kontoplan findes her.
  3. Vælg kontoen i Bankafstemning, og klik på "Opret" for at tildele den en "Bankkontekst".
  4. Nu er du klar til import. Tryk på knappen "Importer".
  5. I import-dialogen vælges først bank. (Hvis din bank ikke er i oversigten, så kan man bruge "speciel" og angive indlæsningen manuelt)
  6. Vælg derefter filen og tjek under 'Eksempel' at det ser korrekt ud. Hvis det ser forkert ud, så er der valgt forkert udlæsning fra din bank eller indstillinger er sat forkert.
  7. Tryk "Importer"

Afstemningen:

Når indlæsningen er udført, ses de importerede bankposteringer i venstre side og dine bogførte finansposteringer ses i højre side.

Når der klikkes på en postering i enten den højre eller venstre side, så vil den eller de posteringer, som matcher den valgte bedst, blive markeret med en farve. Jo mørkere farven er, jo større er sandsynligheden for at det er denne posteringer der skal afstemmes med den valgte.

Er du stadig i tvivl om det er den korrekte posteringer der matcher bankposteringen, er der link til at åbne bilaget. Husk at du altid kan åbne links på en ny fane i browseren, ved at holde Ctrl-tasten nede, samtidig med at du klikker på linket. Læs mere om genvejstaster her.

Bankafstemning, forslag til modpost, i Xena

 

Under posteringerne vises beregnet difference mellem de valgte poster i højre side og de valgte poster i venstre side.

Du kan klikke på knappen 'Vis forslag', for at få vist en liste over de posteringer på den modsatte side der passer bedst sammen med den valgte.

For at afstemme en bankpost skal der sættes kryds i tjekboksen på begge sider. Der kan afstemmes mange posteringer samtidig. Når alt stemmer, vises der et tjek tegn ud for alle afstemte linjer og under posteringerne vil opsummeringen ikke indeholde advarsler.

Tryk på det lille check tegn ud for en af de afstemte linjer, for at gemme afstemningen.

Udfør bankafstemning i Xena

 

Afstemte posteringer skjules automatisk i oversigten.

Fortryder du en afstemning, markerer du feltet 'Vis afstemte'. Nu vises alle posteringer, inklusive de allerede afstemte. For at slette en afstemning, klikker du på linket 'Vis', og i dialogen der åbnes klikker du på knappen 'Slet bankafstemning'.

 

Overførsel af bankposteringer som endnu ikke er bogført til kassekladden

I dette eksempel har banken 3 posteringer der ikke er bogført i dit regnskab. Tryk på knappen "Flyt uafstemte poster til kladde".

Nu kommer en popup, hvor du vælger kladden linjerne skal oprettes i. Tryk på "Overfør og gå til kladde".

Nu åbnes kassekladden, hvor du føst skal vælge kladden du overførte til. Alle uafstemte linjer fra bankafstemningen ligger her klar til postering og bogføring. Nu er det meget nemt at bogføre banken helt uden at skulle taste dato, tekster eller beløb!

TIP: For at vælge den rigtige partner (kunde eller leverandør) til en ind- eller udbetaling, så vælg type=Partnerbetaling, sæt markøren i partnerfeltet og indtast beløbet. Så kommer der forslag til partnere, som har en postering eller saldo med det indtastede beløb. I partnerfeltet i kassekladden kan der i øvrigt også skrives og søges på navn og fakturanummer foruden beløb!

Se også vejledningen om kassekladden

Skærmbillede fra kassekladden i Xena. Der søges på posteringsbeløb i feltet til valg af partner.

 

Hvis du anvender dankort terminal, og finder det svært af få afstemt dine kortindbetalinger, kan denne vejledning måske hjælpe dig: Afstemning af Netsafregninger.

 

LÆR DIG DE 3 BOGFØRINGSTRIN SOM XENA BESTÅR AF!

Vi ved det... Det er svært at lave om på gamle vaner, men hvis du giver dig selv tid til at lære hvordan bogføringen kan gøres i Xena, så får du ikke kun en nem og hurtig arbejdsgang i bogføringen med minimal tastearbejde, det giver også den bedste og sikreste bogføring og alle dine bilag ligger online.

Se "De 3 bogføringsstep"

 

Prøv Xena og se hvor effektivt det er!

Opret din konto