Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Kom godt i gang

Genvejstaster og søgning

Brug tastaturet og pile-taster ved indtastning i kladder og ordrelinjer. Se også hvorledes søgefunktionen fungerer, samt hurtig indtastning af datoer. Alt sammen genveje til hurtigere brug af Xena - uden brug af mus.

Ordrelinjer (købs- og salgsordrer)

 • Pil til højre og venstre flytter markøren til næste eller forrige felt
 • Pil op og ned flytter markøren en linje op/linje ned
 • CTRL + pil op/ned flytter den linje du står på
 • Tast direkte i totalfeltet, og evt. rabat regnes automatisk ud
 • CTRL + "-" (minus tegn) sletter linjen
 • CTRL + "+" (plus tegn) indsætter en linje ovenover
 • Enter flytter markøren til næste logiske felt (varenummer > varetekst > antal > ny linje)

 

Kassekladden

 • Pil til højre og venstre flytter markøren til næste eller forrige felt
 • Tab i sidste felt på en linje flytter markøren til første felt på ny linje
 • Pil op og ned flytter markøren en linje op/linje ned
 • Tast navn eller tal direkte i kontofelter, for at finde ønsket konto. F.eks. finanskontoens navn, kundens navn, kundens saldo, leverandørens fakturanummer, o.s.v.
 • CTRL + "-" (minus tegn) sletter linjen
 • CTRL + "+" (plus tegn) indsætter en linje ovenover

 

Søgning

 1. Når markøren placeres i et felt, vises en liste med de 10 sidst benyttede, relateret til det aktuelle felt
 2. Først når du begynder at taste noget, vil der blive søgt blandt alle poster/konti

 

Dato-indtastning

Man kan selvfølgelig altid med musen vælge en dato, men det går hurtigere hvis man bruger tastaturet. Det er ganske enkelt. Her er nogle eksempler på, hvor lidt der skal indtastes i et datofelt, for at finde en bestemt dato.

Indtastning i datofelt:

 • "16" = den 16. i denne måned, dette år
 • "1602" = 16. februar dette år
 • "160219" = 16. februar 2019
 • "d" = dags dato
 • "d+5" = dags dato + 5 dage
 • "d-6" = dags dato - 6 dage

 

Øvrige nyttige genvejstaster i Chrome

 • Ctrl+tryk på link = Åbn linket på en ny fane i browseren, og behold også den aktuelle fane
 • Alt+venstre pil = Gå én side tilbage
 • Alt+højre pil = Browse 1 side frem
 • Ctrl+Shift+T = Åbn den senest lukkede fane igen, og skift til denne
 • Ctrl+PgDn eller Ctrl+tabulatortasten  = Skift til næste åbne fane
 • Ctrl+PgUp eller Ctrl+Shift+tabulatortasten = Skift til forrige åbne fane
 • Ctrl+W eller Ctrl+F4 = Luk den aktuelle fane

Sidst opdateret