Hopp til innhold

Hva kan vi hjelpe deg med?

Oversikt

Bankavstemming

Importer banktransaksjonene dine til bankavstemningen. Ikke bare for å avstemme de banktransaksjonene du allerede har bokført, men også for å slippe unna kjedelig inntasting ved bokføring av banken.

Bankavstemming i Xena inneholder 2 funksjoner:

 • Avstemming av banken mot allerede bokførte poster i Xena
 • Overføring av ikke-bokførte bankbevegelser til kassekladden for rask bokføring 

Du bør være så oppdatert som mulig med fakturering og bilagsregistrering. Deretter gjør du bankavstemningen.

Du kan kontinuerlig hente bankpostene automatisk ved å opprette en integrasjon med banken din. Følg guiden her for å opprette integrasjonen.

Alternativt kan du bruke manuell metode ved å eksportere en fil fra banken din og importere den til bankavstemningen. Les mer nedenfor.

 

Utlese fra banken

Alle banksystemer har en funksjon for å eksportere bankbevegelser til en tekstfil, vanligvis i CSV-format. Metoden for eksport varierer, men funksjonen finnes ofte på skjermbildet der du ser kontobevegelsene. Hvis du er usikker, kan du spørre banken din. Filen må lagres på datamaskinen din.

Det anbefales å eksportere bevegelser til og med i går, siden dagens bevegelser er foreløpige og kan endre seg over natten. Xena sørger for at de samme banktransaksjonene ikke blir lastet inn to ganger.

Hvis du er usikker på hvor mye du tidligere har eksportert, er det bedre å ta med for mange transaksjoner enn for få.

 

Innlesning i Xena

 1. Åpne menyen Finans> Avstemninger og velg fanen 'Bankavstemning'
 2. Velg bankkontoen din og trykk på 'Opprett' (dette gjøres bare én gang per bankkonto)
 3. Trykk på knappen 'Importer fra fil', som finnes nederst på skjermbildet
 4. Velg banken din i dialogboksen. Hvis banken din ikke er på listen, må du bruke konfigurasjonen 'Spesial' og manuelt velge kolonner
 5. Velg filen fra banken din, og sjekk i forhåndsvisningen om alt ser riktig ut. Hvis ikke, kan det skyldes feil eksport fra banken din eller feil importinnstillinger
 6. Trykk på 'Importer'.

Import af bankposter til bankafstemning i Xena

 

 

Trinn 1: Avstemming

Når innlesingen er ferdig, vises de importerte bankbevegelsene på venstre side, og dine bokførte finanstransaksjoner vises på høyre side.

 

Velg bilag

Når du klikker på en linje enten på venstre eller høyre side, blir de tilsvarende posteringene på motsatt side markert med en farge. Jo mørkere fargen er, desto større er sannsynligheten for at det er riktig postering som skal avstemmes med den valgte.

Du kan også trykke på knappen 'Vis forslag' for å se en samlet liste over posteringene som samsvarer med det valgte.

Hvis du er usikker på om du har matchet riktige poster, kan du åpne finansbilaget ved å klikke på lenken. Du kan også åpne lenken i en ny fane ved å holde nede Ctrl-tasten mens du klikker på lenken. Les mer om hurtigtaster her.

Bankafstemning, forslag til modpost, i Xena

 

Lagre avstemming

På bunnen vises kontinuerlig differansen mellom de valgte posteringene.

Du kan avstemme flere poster samtidig, opptil 50 av gangen. Når de valgte posteringene er avstemt, vises et avkryssingsmerke, og du kan lagre avstemningen.

Udfør bankafstemning i Xena

 

Angre avstemming

Hvis du vil angre en avstemning, må du først velge 'Vis avstemte' øverst

 1. Trykk på lenken 'Vis' ved den tidligere avstemte posteringen
 2. I den åpnede dialogboksen trykk på knappen 'Slett bankavstemning'
 3. Nå kan posteringene avstemmes på nytt

 

Trinn 2: Overfør bankposter til kassakladd

Når du er ferdig med avstemningen, kan det være bankbevegelser igjen som du ennå ikke har bokført i regnskapet. Du kan overføre disse bevegelsene til kassakladden og dermed spare tid på inntasting.

 1. Marker bankbevegelsene du ønsker å overføre til kassakladden
 2. Trykk på 'Flytt valgte bankposter til kassakladd'
 3. I dialogboksen må du velge kladden linjene skal overføres til
 4. Trykk på knappen 'Overfør og gå til kladde'

Flyt valgte bankposter til en kladde i Xena

 

 

Trinn 3: Bokfør bankposter i kassakladden

Kassakladden åpnes automatisk, men du må selv velge den kladde du har overført linjene til. Alle de valgte bankposteringene vises her og er klare for kontering og bokføring. Når du bokfører kladdeposteringene, markeres bankposteringene automatisk som avstemt. Hvis du sletter en av de overførte linjene i Kassakladden, returneres den automatisk til bankavstemningen.

 

TIPS: For å velge riktig partner (kunde eller leverandør) for en innbetaling eller utbetaling, må du velge typen 'Partnerbetaling' og skrive inn beløpet i partnerfeltet. Nå vises partnerne som har en postering eller saldo med det angitte beløpet.

I partnerfeltet i kladdeboken kan du også skrive og søke etter navn og fakturanummer. Se også veiledningen om kassakladden.

 

 

Slett innlastede banktransaksjoner

Hvis du ønsker å slette banktransaksjoner som er lastet inn i Xena, er det viktig at du angir datointervallet øverst slik at du bare ser de banktransaksjonene du vil slette.

 1. Trykk på knappen 'Slett ikke-avstemte poster'
 2. Du må bekrefte at du ønsker å slette bankposteringene

Sletning af uafstemte bankposter i Xena


Oppdatert