Kategori:
Bank

Bankavstemming
Importer bankposteringene dine til bankavstemmingen. Dette gjøres ikke bare for å avstemme de bankposteringene du allerede har bokført, men også for å slippe å utføre triviell inntasting når du skal bokføre banken!
Overfør betalinger til bank
Xena kan overføre opplysninger om regninger som skal betales, til nettbanken din.

Prøv Xena selv og se hvor kraftig det er

Opprett din konto