Hva kan vi hjelpe deg med?

Alle emner

Bank

Bankavstemming

Importer bankposteringene dine til bankavstemmingen. Dette gjøres ikke bare for å avstemme de bankposteringene du allerede har bokført, men også for å slippe å utføre triviell inntasting når du skal bokføre banken!

Overfør betalinger til bank

Fra menyen Kjøp -> Betalinger får du oversikt over hvilke fakturaer som skal betales. Med få klikk kan du opprette en fil med opplysninger som du etterfølgende kan importere i nettbanken din.

Prøv Xena selv og se hvor kraftig det er

Opprett din konto