Kategori:
Lager

Lagerstyring
Lagerstyring bør være enkelt. Man kjøper fem bananer og selger to av dem, da har man tre igjen. Men alle som har jobbet med lagerstyring, vet at det ikke er så enkelt. I mange systemer er lagerstyring faktisk ganske komplisert, og derfor oppstår det feil. Men med Xena får du enkel, men likevel komplett lagerstyring!
Lokasjonsflytting
Hvis du har flere lagersteder, f.eks. en butikk i tillegg til hovedlageret ditt, er det mulig å holde styr på oppfyllingen i butikken. Dette gjøres ved hjelp av funksjonen "Lokasjonsoppfylling".
Plassering
Hva er en plassering, og hvordan opprettes det? Xena kan litt ekstra. Her kan du lære mer om lager og plassering.

Prøv Xena selv og se hvor kraftig det er

Opprett din konto