Hvad kan vi hjælpe med?

Partnerrapporter

Partnere

En oversigt over rapporter som vedrører partnere. De fleste findes via menuen Udskrifter > Partner.

Kontoudtog/posteringer udskrivning direkte fra partneren:

Via partneren har du 2 rapporter der kan udskrives: Kontoudtog og Poster. Begge findes ved at klikke på menuen (de 3 prikker) i boksen "Saldo", som ligger øverst i billedet.

For begge rapporter kan du bl.a. indtaste datoafgrænsning, samt du kan vælge at udskrive rapporterne baseret på:

  • Alle - med visning af restbeløb
  • Åbne - med visning af restbeløb
  • Alle - med visning af originalt beløb

Vælger du Valuta = Partner, udskrives også originalt beløb i den valuta som posteringen er bogført i, mens den løbende saldo altid er baseret på din regnskabsvaluta.

Kontoudtog du har udskrevet/sendt via Email, bliver automatisk gemt på partneren under fanen Dokumenter.

OBS: Ønsker du at sende kontoudtog via Email, kan du lave din egen skabelon til hvad der skal stå i emnefeltet samt i teksten på den email der genereres. Dette gør du under Opsætning -> Ordreopsætning -> Email opsætning. Her finder du opsætning for Kontoudtog, for alle de sprog du p.t. har partnere oprettet i.

 

Herunder ses de rapporter der kan udskrives via menuen: Udskrifter -> Kunder og leverandører:

Posteringer: Rapporten benyttes til overblik over de posteringer der er bogført på partnere. 

Øverst vælger du saldotype: "Kunde" eller "Leverandør". Derudover vælger du i feltet "Udligning" om du vil se alle posteringer, eller kun åbne posteringer.

Hvis et bilag er fuldt udlignet via en enkelt udligning, ses udligningshistorikken ved at klikke på linket ud for posteringen.

Billedet viser eksempel på posteringsliste i Xena

 

Hvis et bilag derimod er udlignet af flere omgange, ser du udligningshistorikken ved at udfolde linjen:Eksempel på udligningshistorik i Xena

 

Partnerstatistik: Rapporten viser total købs-/salgstatistik pr. partner for den valgte periode. Øverst vælges kontekst: Kunde eller Leverandør. Du kan også vælge en bestemt varegruppe du ønsker at se statistikken for:Billedet viser eksempel på partnerhistorik i Xena

 

Partner, varestatistik: Her vises køb/salg fordelt pr varenummer, for den indtastede periode. For at danne rapporten skal du vælge partneren du vil se statistikken for:Billedet viser eksempel på partner varestatistik i Xena

 

Saldi: Her vises saldo pr. partner. Husk øverst at vælge om du vil se saldotype: Kunde eller Leverandør.

Billedet viser eksempel på saldooversigt i Xena

 

Partnersaldo, aldersfordelt: Viser saldo pr måned for hver partner, med udgangspunkt i den indtastede dato i feltet 'Beregnet ved'. Kun partnere med en saldo <> 0 pr. den indtastede dato vises.

Bemærk:" Der tages ikke hensyn til hvilke udligninger der er foretaget ved bogføring af f.eks. en betaling. De viste saldi er beregnet udelukkende ud fra bogføringsdatoen på posteringerne. 

Partnersaldo, aldersfordelt i Xena

 

Saldo pr forfaldsdato:

Denne rapport viser forfaldsfordelingen af alle de åbne posteringer, enten for dine kunder eller for dine leverandører. I beregningsmetoden vælger du om du vil se:

Beregningsmetode = Forfaldne d.d.:

Her vil du i første kolonne se beløb der endnu ikke er forfalden. Derefter fordeles alle forfaldne på de næste kolonner, afhængig af interval du har valgt. I 'Efter' kolonne ses beløb forfaldent tidligere end sidste interval.

Beregningsmetode = Forfalder senere:

Her vil du i første kolonne se beløb der allerede ER forfaldent. Derefter fordeles alle kommende forfaldne på de næste kolonner, afhængig af interval du har valgt. I 'Efter' kolonne ses beløb der først forfalder senere end sidste interval.

Rapporten Saldo pr forfaldsdato i Xena

 

Fakturaliste: Hvis du ønsker at se en oversigt over bogførte fakturaer på dine kunder/leverandører, findes denne via menuen salg/køb > Ordrer -> Ordreoversigt. Her vælger du fanen "Fakturaliste".

Øverst kan du vælge at se alle fakturaer, kun åbne fakturaer eller kun lukkede fakturaer. Derudover kan du også afgrænse på om fakturaen er leveret eller ej:Billedet viser eksempel på en fakturaoversigt i Xena

 

Forfaldne faktura: På fanen ved siden af fakturalisten ser du oversigt over forfaldne fakturaer. Det er den samme oversigt du ser, hvis du i menuen vælger Salg > Rykkere > Rykkeroversigt Billedet viser eksempel på oversigt over forfaldne fakturaer i Xena

 

 

LÆS MERE: Automatisk rapportering.

Prøv Xena og se hvor effektivt det er!

Opret din konto