Partnerrapporter

En oversigt over rapporter som vedrører partnere.

Posteringer: Rapporten benyttes til overblik over de posteringer der er bogført på partnere. Du vælger øverst saldotype: Kunde eller Leverandør. Rapporten viser dato, bilagsnr., partner, type, beløb samt forfaldsdato. Derudover vises historik på udligning, hvis posteringen er udlignet med anden eller andre posteringer.

Udskriften anvendes også, hvis du vil sende kontoudtog til din partner: Lav filter foroven på partner samt evt datointerval. Klik i bunden: Udskriv eller Email.

Kontoudtoget kan også dannes inde på partneren i boksen Saldo - her har du dog ikke mulighed for direkte at sende kontoudtog via Email:

 

Partnerstatistik: Rapporten benyttes til visning af statistik på partner. Øverst vælges kontekst: Kunde eller Leverandør.

Partner, varestatistik: Her vises varestatistik pr. partner. Rapporten kan kun dannes, hvis du øverst vælger en partner. Derudover kan der laves filter på periode, varegruppe m.m. Rapporten viser antal købt/solgt pr. varenummer.

Saldi: Her vises en saldo pr. partner. Rapporten kan dannes tilbage i tid, du indtaster bare en dato i feltet "Beregnet pr.". Derudover vælges om du vil ses saldotype: Kunde eller Leverandør.

Partnersaldo, aldersfordelt: Viser også saldo pr. partner (Kunde eller Leverandør), men saldoen vises opdelt i perioder ud fra bogføringsdatoen.

LÆS MERE: Automatisk rapportering.

Prøv Xena og se hvor effektivt det er!

Opret din konto