Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Oversigt

Partnerudskrifter

En oversigt over udskrifter som vedrører partnere

 

Via partnerens konto

Via partneren har du adgang til to udskrifter:

 • Kontoudtog
 • Poster.

Du kan finde dem ved at trykke på menuen (de tre prikker) i boksen 'Saldo' øverst på siden.

Udskriv f.eks. kontoudtog på en partner i Xena

 

Begge udskrifter giver dig mulighed for at vælge, hvordan du vil udskrive dem::

 • Alle - med visning af restbeløb
  • Her udskrives alle posteringer for den indtastede periode
  • For hver postering vises originalt beløb samt restbeløb
  • Der udskrives kolonne med akkumuleret saldo, baseret på restbeløb
 • Åbne - med visning af restbeløb
  • Her udskrives kun åbne posteringer for den indtastede periode
  • For hver postering vises originalt beløb samt restbeløb
  • Der udskrives kolonne med akkumuleret saldo, baseret på restbeløb
 • Alle - med visning af originalt beløb
  • Her udskrives alle posteringer for den indtastede periode
  • For hver postering vises kun originalt beløb
  • Der udskrives kolonne med akkumuleret saldo, baseret på originalt beløb

Vælger du Valuta = Partner, udskrives originalt beløb i partnerens valuta, hvis altså posteringen er bogført i den pågældende valuta. I modsat fald udskrives beløbet i regnskabsvalutaen. Den løbende saldo udskrives altid i din regnskabsvaluta.

Når du har udskrevet eller sendt kontoudtog via e-mail, bliver det automatisk gemt på partneren under fanen 'Dokumenter', samt der oprettes en log hvis du sender kontoudtoget til en registreret e-mailadresse på partneren. Læs mere om logs i guiden til partnere.

Bemærk: Hvis du vil sende kontoudtog via e-mail, kan du selv bestemme, hvad der skal stå i den e-mail, der genereres. Du kan konfigurere dette under Opsætning > Ordreopsætning > E-mailopsætning.

 

Via menuen Udskrifter

I menuen Salg/Køb > Udskrifter eller Udskrifter > Kunder og leverandører finder du de øvrige udskrifter som vedrører partnere. Alle udskrifterne kan udskrives, downloades eller sendes via e-mail ved hjælp af knappen 'Rapport' nederst på udskrifterne.

Posteringer

Denne udskrift viser posteringer, der også er bogført på en partner. Øverst kan du vælge saldotype: 'Kunde' eller 'Leverandør'.

Du kan også vælge at se alle posteringer eller kun åbne posteringer ved at bruge feltet 'Udligning' øverst.

Hvis en postering er udlignet via en enkelt udligning, kan du se udligningshistorikken ved at klikke på linket 'Vis' ved siden af posteringen:

Udskriv partner posteringer i Xena

 

Hvis en postering derimod er udlignet flere gange, kan du se udligningshistorikken ved at udfolde linjen:

Udskriv partner posteringer i Xena

 

 

Partnerstatistik

Denne udskrift viser den samlede købs- og salgsstatistik pr. partner for den valgte periode. Øverst kan du vælge saldotype: 'Kunde' eller 'Leverandør'. Du kan også begrænse udskriften til kun at vise statistik for en bestemt varegruppe.

Udskriv partnerstatistik i Xena

 

 

Partner, varestatistik

Denne udskrift viser køb og salg fordelt efter varenummer for den indtastede periode. For at generere udskriften skal du vælge den partner, du vil se statistikken for.

Udskriv partner varestatistik i Xena

 

 

Saldi 

Denne udskrift viser saldoen pr. partner baseret på den indtastede dato i feltet 'Beregnet pr.'. Øverst kan du vælge saldotype: 'Kunde' eller 'Leverandør'.

Udskriv partner saldi i Xena

 

 

Partnersaldo, aldersfordelt

Denne udskrift viser saldoen pr. måned for hver partner baseret på den indtastede dato i feltet 'Beregnet ved'. Kun partnere med en saldo forskellig fra 0 pr. den indtastede dato vil blive vist.

Øverst kan du vælge saldotype: 'Kunde' eller 'Leverandør'.

Bemærk: Udskriften tager ikke højde for, hvilke udligninger der er foretaget ved bogføringen af f.eks. en betaling. De viste saldi er beregnet udelukkende ud fra bogføringsdatoen på posteringerne.

Udskriv partnersaldo aldersfordelt i Xena

 

 

Saldo pr forfaldsdato

Denne udskrift viser fordelingen af posteringer efter forfaldsdatoen baseret på den indtastede opgørelsesdato. Øverst kan du vælge saldotype: 'Kunde' eller 'Leverandør'.

I beregningsmetoden kan du vælge:

 

Beregningsmetode = Forfaldne d.d.:

Denne indstilling fordeles de forfaldne beløb i intervalkolonnerne. For eksempel, hvis du vælger:

 • Interval = 7 dage
 • Opgørelsesdato = 24/3

Vil det betyde at:

 • Ej forfalden saldo = beløb med forfaldsdato EFTER den 24/3
 • Kolonne 1-7 dage = beløb med forfaldsdato fra og med den 18/3, til og med den 24/3. 
 • Kolonne 8-14 dage = beløb med forfaldsdato fra og med den 11/3, til og med den 17/3.
 • Kolonne 15-21 dage = beløb med forfaldsdato fra og med den 4/3, til og med den 10/3.
 • Kolonne 22-28 dage = beløb med forfaldsdato fra og med den 25/2, til og med den 3/3.
 • Kolonne Efter = beløb med forfaldsdato før fra og med den 24/2

 

Beregningsmetode = Forfalder senere:

Denne indstilling fordeler de kommende forfaldne beløb i intervalkolonnerne. For eksempel, hvis du vælger:

 • Interval = 7 dage
 • Opgørelsesdato = 24/3

Vil det betyde at:

 • Forfalden saldo = beløb med forfaldsdato FØR den 24/3
 • Kolonne 1-7 dage = beløb med forfaldsdato fra og med den 24/3, til og med den 30/3. 
 • Kolonne 8-14 dage = beløb med forfaldsdato fra og med den 31/3, til og med den 6/4.
 • Kolonne 15-21 dage = beløb med forfaldsdato fra og med den 7/4, til og med den 13/4.
 • Kolonne 22-28 dage = beløb med forfaldsdato fra og med den 14/4, til og med den 20/4
 • Kolonne Efter = beløb med forfaldsdato efter den 20/4

Partnerrapporten saldo pr forfaldsdato i Xena

 

 

Fakturaliste 

Denne udskrift viser bogførte fakturaer for dine kunder eller leverandører. Du kan finde udskriften under menuen Salg/Køb > Ordrer > Ordreoversigt, vælg fanen 'Fakturaliste'.

Du kan vælge at se:

 • alle fakturaer,
 • kun åbne fakturaer 
 • kun lukkede fakturaer.

Du kan også begrænse visningen til kun fakturaer, hvor varerne er

 • leveret
 • ikke leveret

Dette er nyttigt, hvis du bruger lagerstyring og forventer, at alle dine købs- og salgsfakturaer også er blevet bogført som leveret.

Hvis du downloader udskriften som en CSV-fil, vil du se projektnummer og projektbeskrivelse som de to sidste kolonner i filen.

Udskriv partner fakturaliste i Xena

 

 

Forfaldne fakturaer

På fanen ved siden af fakturalisten finder du en oversigt over forfaldne fakturaer.

Det er den samme oversigt du ser, hvis du i menuen vælger Salg > Rykkere > Rykkeroversigt.Udskriv partneres forfaldne fakturaer i Xena

 

 

LÆS MERE: Download til CSV

LÆS MERE: Automatisk rapportering.


Opdateret