Fakturering efter regning

Hvorfor ikke genbruge så mange data som muligt? Når en opgave eller en hel ordre er afsluttet og skal faktureres, kan du vælge at danne en faktura med udgangspunkt i de bogførte omkostninger. Du sparer tid til indtastning, samt sikrer dig at alle dine omkostninger faktureres videre til kunden.

Appsene Projektmodul og Projektadministration kan installeres via Xena Appstore. Denne vejledning går ud fra at de er installeret i dit regnskab.

Finder forbruget som er bogført på en ordre/opgave

Gå til menuen Salg -> Ordre -> Ordreoversigt og find din ordre. Alt hvad der registreres fra enten din bilagsregistrering i finansmodulet, eller fra din omkostningsregistrering i projektmodulet, ses under fanen "Forbrug".

 

Fakturagrundlag med udgangspunkt i forbrug

Når du er klar til at fakturere en ordre, er det afgørende hvilken visning du vælger - linjerne overføres som valgt. Altså enten sammenfoldet pr. varenr., eller hver enkelt linje særskilt.

  • Vælg de opgaver der skal faktureres (systemet foreslår automatisk alle opgaver)
  • Vælg om linjerne skal overføres "Grupperet" pr. varenr. (dette foreslås automatisk)
  • Vælg de linjer der skal faktureres (systemet foreslår automatisk alle linjer)
  • Du kan korrigere varenr., antal og enhed på linjerne allerede nu, eller de kan korrigeres når de er overført til opgaverne
  • Tag stilling til om linjerne skal overføres til en helt ny opgave (samlet fakturering af hele ordren). I modsat fald overføres linjerne specifikt til den opgave de er registreret på (særskilt fakturering pr. opgave på ordren)

Tryk på knappen "Transfer" for at overføre de valgte linjer.

Disse er nu overført som fakturalinjer på opgaven/opgaverne. De kan stadig redigeres. Slettes linjerne, vil de ryge retur til fanen Forbrug som "Ikke tidligere overført". Linjerne kan så medtages på den næste faktura der skal laves på ordren. 

LÆS MERE: Sådan laver du en faktura.

 

Statistik på ordren

Du kan under fanen Statistik på ordren se en grafisk udgave af resultatet på ordren, udfra dit forbrug samt dit fakturagrundlag.

Det første lagkagediagram viser hvor meget dækningsbidraget udgør af det samlede forbrug. Det anden diagram viser fordelingen af omkostningerne på dine varegrupper.

 

Kreditnota og ny faktura?

Får du behov for at lave en kreditnota for at lave en ny faktura til kunden er arbejdsgangen følgende:

Via ordren hvor du har faktureret, kan du via menuen (de 3 streger øverst til højre) vælge Kreditnota. Når kreditnotaen er lavet, kan du på den samme ordre via menuen vælge Kopier ordre. Nu dannes en ny ordre med kopi af alle opgaverne på ordren. Slet opgaven/opgaverne som kreditnotaen dannede (hvor antal står med minus). Nu har du en kopi af den oprindelige faktura, så du let kan lave den korrekte faktura.