Leveringsadresse

Det er mulig at oprette flere leveringsadresser på en partner (kunde eller leverandør) Se her hvordan det bruges.

Leveringsadresse på ordren

Ønskes der at leveringsadressen skal være en anden end fakturaadressen, så er dette mulig at sætte under fanen "Levering" på en ordre. Fjern afkrydsningen af "Brug fakturaadresse" og så kommer der felter frem til at indskrive en anden leveringsadresse.

Denne adresse vil så sættes på alle udskrifter som tilbud, faktura, ordrebekræftelse og leverings seddel.

Adressen kan indskrives sådan at den kun gemmes på denne ene ordre, men ikke er gemt på partneren (kunden/leverandøren) Det gøres ved ganske enkelt at udfylde navn og adressefelter.

Det er også mulig at gemme en eller flere leveringsadresser, sådan at de er mulig at hente ind på fremtidige ordrer. Oprettes der leveringsadresse ved at trykke på "+" knappen i øverste felt, så gemmes leveringsadressen på partneren.

 

undefined

 

Vedligehold af leveringsadresser på partneren

Inde på din partner (kunde/leverandør), kan du under rammen "Kontakt" tilføje og ændre leverings adresser under fanen "Leveringsadresse".

For at oprette en leveringsadresse: Tryk på "Tilføj leveringsadresse".

undefined

 

Nu kommer dette vindue frem. Her indsætter du dine oplysninger til den nye leveringsadresse. Der kan oprettes flere leveringsadresser.

Hvis leveringsadressen NORMALT er anderledes end faktureringsadressen, så kan man sætte et flueben ud for "Standard" (nederst i vinduet). Hvis en leveringsadresse er sat som "Standard", så kommer denne op som udfyldt leveringsadresse hver gang der oprettes en ordre på denne partner. Dette kan selvfølgelig altid overstyres igen på ordren.

undefined