Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Oversigt

Acontofakturering inkl. slutfakturering

Er der aftalt en fast pris på en kundeopgave som du ønsker at acontofakturere, kan du følge denne vejledning, der beskriver processen fra første acontofaktura til slutfakturaen.

Gør ordren klar til acontofaktura

  1. På salgsordren oprettes en opgave med beløbet der skal acontofaktureres.
  2. Indtast en opgavebeskrivelse, det er denne overskrift der udskrives på fakturaen ud for acontobeløbet.
  3. Indtast minimum én linje på opgaven med aftalt pris.
  4. Ønsker du flere linjer udskrevet på acontofakturaen, skal du oprette nye opgaver med hver sin opgavebeskrivelse og beløb.

OBS: Du må ikke oprette almindelige fakturaer på de opgaver du acontofakturerer. Har du brug for at lave en faktura på samme ordre, anbefales det, at du opretter en særskilt opgave til dette.

Først når du skal lave den endelige slutafregning, opretter du en almindelig faktura på opgaverne med acontobeløb.

 

Eksempel

I eksemplet herunder har kunden bestilt to opgaver, der skal faktureres med hvert sit beløb. Opgaverne er:

  • 'Nyt udhus opføres' med kr. 50.000 i alt og
  • 'Maling af udhus' med kr. 5.000 i alt.

Skærmbillede af to opgaver på en ordre.

 

Opret første acontofaktura

Nu er du klar til at lave den første acontofaktura.

  1. Øverst på ordren trykker du på menuen (de 3 streger) yderst til højre og vælg 'Acontofakturering'
  2. Indtast for hver opgave den procentdel eller beløb der skal faktureres denne gang
  3. Tryk på 'Opret faktura'

Dialogen til acontofakturering i Xena

 

For hver acontofaktura på opgaven, dannes automatisk en ny linje med summen for den fakturerede acontolinje vist med minus. Den samlede saldo på opgaven viser altid det beløb der mangler at blive faktureret.

De efterfølgende acontofakturaer laves på samme måde, hvor der hver gang indtastes en ny procent eller et nyt beløb til fakturering. Der vil aldrig kunne faktureres mere end 100% på en opgave.

OBS: Når du har en igangværende acontofakturering på en opgave, må du ikke rette det beløb der skal acontofaktureres. Opret i stedet en ny opgave og tilføj her beløbet der skal justeres med.

Herunder ses hvordan ovenstående eksempel vil se ud på en faktura:

Eksempel på en acontofaktura i Xena

 

Slutfaktura

Når kundeopgaven er afsluttet og der skal slutfaktureres, opretter du en faktura på ordren på helt normal vis. Systemet sørger selv for at fratrække acontofakturaer. Prøv evt. først at se en Proformafaktura inden den endelige faktura bogføres.

I dialogen til fakturering kan du også markere feltet 'Delfakturering', og se hvilke beløb der vil blive medregnet på slutfakturaen:

Dialog til slutfakturering af acontofakturaforløb i Xena

 

Acontofakturering via projekt

I stedet for at oprette acontofakturaen via en ordre, kan du i stedet vælge at oprette et projekt, koble projektet på ordren, og så oprette acontofakturaen via projektet.

Læs mere om denne form for acontofaktura her.


Opdateret