Kategori:
Virksomhet

Hva er SPF, og hvorfor er det viktig for meg?
SPF står for "Sender Policy Framework" og er en metode som benyttes for å bekrefte avsenderen av en e-post og dermed begrense mengden søppelpost. Xena overholder reglene for SPF.
Medarbeider i virksomheten
I denne veiledningen forklarer vi hvordan du som medarbeider kan ha forskjellige rettigheter og muligheter i de regnskapene du har adgang til.
Oppsigelse – slette bruker
Hvis du ikke lenger ønsker å bruke Xena og gjerne vil slette regnskaper og brukeren din, kan du følge denne veiledningen.

Prøv Xena selv og se hvor kraftig det er

Opprett din konto