Rykker

Her forklares hvordan rykkersystemet i Xena bruges. Xena rykkersystem er meget enkelt at bruge. Der rykkes pr. forfalden faktura og der holdes styr på og føres log på hvilke rykkere som er sendt, sådan at kravene er opfyldt for en evt. inkassosag

Rykkere - Sådan kommer du i gang

Før rykkersystemet kan tages i brug er der 2 ting som skal være på plads. 

  1. Der skal oprettes rykkerformularer og et rykker-flow.
  2. Alle indbetalinger skal være bogført og disse skal udligne de faktura som indbetalinger gælder.

 

Opsætningen

Rykkeropsætningen er meget enkel. Der er mulighed for at oprette dette med ét tryk.

  1. Salg -> Rykkere -> Rykkeropsætning eller: Opsætning -> Partneropsætning -> Rykkere
  2. Tryk på "Opret standard rykkeropsætning" for at komme igang.

Dette opretter rykker 1, 2 og 3. Tryk på navnet under beskrivelsen for at redigere i dem.

 

Under hver rykker bestemmes flere indstillinger:

  • Den første er "respitdage". Dette er hvor lang tid der skal gå efter forfald før dette rykkerstep skal foreslås.
  • Den næste er rentesats (morarente). Dette er den rente som beregnes pr. påbegyndt måned efter forfald.
  • Til sidst bestemmes rykkergebyr.

Vær obs på at man til private ikke bare kan tage den rente man har lyst til. Det er Nationalbankens diskonto som er beregningsgrundlaget for morarenter. Morarente beregnes som Nationalbankens officielle udlånsrente per seneste 1. januar og 1. juli med tillæg af 8 pct pr. år. Det betyder i praksis at en rentesats på rundt 0,75 vil være det rigtige. Det er heller ikke lovligt at tage et hvilket som helst rykkergebyr.

Renter og rykkergebyrer til virksomheder er dog en anden sag. Her kan der tages det som er aftalt. Det betyder at der på faktura, kontrakter, handelsbetingelser og lignende skal fremgå hvilke satser der bruges.

Der kan læses mere om hvilke regler som gælder på www.danskerhverv.dk

Efter du har ændret rykkerne vil opsætnings siden kunne se således ud.

 

Rykkere - udligning af indbetalinger

Når der modtages penge for en faktura kan dette bogføres flere steder. Her er nogle eksempler:

  • Det er muligt at finde fakturaen (ordren) frem og derinde trykke på menuen øverst i højre hjørne (de 3 streger) og vælge "Opret betaling". Dette vil bogføre en betaling som udligner* den valgte faktura. Dette er en meget enkel måde at registrere en indbetaling på, for dem som ikke er så stærke i bogføring.
  • Det er muligt at bogføre en indbetaling inde på en partner. I boksen "Saldo" trykker du på menuen (de 3 streger) og vælger "Opret betaling". Her kan der noteres betaling for flere faktura samtidig. Dette vil udligne* de valgte faktura.
  • Det er muligt at bogføre indbetalinger via kassekladden. Dette er det naturlige sted at bogføre betalinger, hvis du er bogholder og specielt hvis der indlæses bankbevægelser via fil eller via BankConnect. Her kan der bogføres indbetalinger som udligner* bestemte faktura og der kan bogføres del-indbetalinger som ikke udligner noget.

*For ikke at sende rykker på en faktura som ER betalt, så er det helt nødvendig at betalinger udligner de faktura de gælder. Dette kan vedligeholdes inde på hver partner under boksen "Saldo" ved at trykke på menuen (de 3 streger) og vælge "Opret udligning".

Når der er bogført betalinger og disse udligner de rigtige faktura, så kan der udsendes rykkere.

 

Salg -> Partner 

Her er et eksempel på en udligning klaret inde på en partner. I boksen "Saldo" trykker du på menuen (de 3 streger) og vælger "Opret udligning".

Efter at have krydset af, trykker du på "Opret udligning".

 

Rykkere - udsendelse af rykker.

Udsendelse af rykkere kan foregå via email eller ved udskrift af en rykker-pdf. Oversigten over hvilke ubetalte faktura der skal rykkes for findes under Salg -> Rykkere -> Rykkeroversigt.

For at sende en rykker trykkes der ganske enkelt på "Rykker 1" i kolonnen "Næste" længst til højre. Når rykker 1 er sendt, så vil det være "Rykker 2" som står her som næste mulighed.

Prøv Xena og se hvor effektivt det er!

Opret din konto