Overfør betalinger til bank

Via menuen Køb > Betalinger får du overblik over hvilke fakturaer der skal betales. Med få klik kan du eksportere en fil med betalinger som du kan indlæse i banken.

Opsætning af leverandør

Før du kan overføre betalinger til banken, skal du for hver af dine leverandør indtaste betalingsinformationer. Det vil sige info om leverandøren skal betales via bankoverførsel eller via indbetalingskort, og der skal indtastes kontonummer, leverandørnummer m.m.

Når du vælger en leverandør i din partneroversigt (i menuen "Køb"), findes opsætning til betaling nede i boksen "Opsætning", på fanen Leverandør. Tryk på "Rediger"-blyanten, eller dobbeltklik i boksen. Så vises knappen til "Ret betalingsoplysninger".

Nu vises boksen, hvor du først vælger betalingstype (bankkonto eller FIK-71). Derunder indtaster du relevante oplysninger.

  • Vælger du FIK-71, er kundenummer de første 8 cifre af betalingsid.
  • Vælger du "Gruppér betalinger", vil alle betalinger til den samme leverandør blive summeret til én linje i filen til banken.

 

Brug af betalingslisten

Gå til menuen Køb > Betalinger. Øverst kan du afgrænse på forfaldsdatoen, hvis kun du ønsker at overføre betaling til banken frem til en bestemt forfaldsdato. Dernæst markerer du de fakturaer du ønsker betalt indenfor den valgte forfaldsdato. De fakturaer du fravælger denne gang, vil automatisk blive vist næste gang du skal overfører betalinger.

I højre side kan du altid kalde den tilhørende PDF af fakturaen frem ved at klikke på det blå billed-ikon.

På hver linje kan du redigere leverandørens fakturanummer og overskrive de betalingsinformationer du tidligere har sat op på leverandøren.

Når alle ønskede betalinger er valgt er du klar til at overføre filen til banken. Er det første gang du håndterer betalinger, skal du i bunden vælge den konto betalingerne skal trækkes fra i din bank. Når denne konto er valgt, skal du klikke på knappen "Ret betalingsopsætning".

I boksen vælges din banks anvendte bankformat. Der kan p.t. vælges mellem BEC og SDC. De øvrige formater vil blive tilføjet hurtigst muligt.

Derudover skal du indtaste reg.nr. og kontonr. Tryk på "Opdater" for at gemme opsætningen til fremtidige betalinger.

SE OGSÅ: Liste over formater og banker som Xena understøtter.

 

Gem fil til banken

Nu har du udvalgt ønskede fakturaer til betaling, og du har angivet din banks oplysninger, så er der bare tilbage at trykke på knappen "Eksporter". Nu er bankfilen dannet, og ligger i din lokale download-mappe, "Overførsler" eller "Downloads". Kan du ikke finde filen, kan du søge efter den - filnavnet indeholder datoen for hvornår den er dannet, fx: "27-06-2017_8920_bank_betalinger.csv".

Filen hentes ind i din bank, og betalingerne skal nu gennemføres som du plejer ved manuelle betalinger.

 

Gendanne betaling eller se tidligere overførte

Det er muligt at gendanne betaling på en faktura du tidligere har dannet fra betalingslisten. Dette gøres ved at markere i feltet "Vis allerede overførte". Nu vises fakturaen du oprindeligt betalte. Du kan redigere linjen som du plejer, og dermed lave en ny betaling.

Du kan også under fanen "Eksportarkiv" se alle de filer du tidligere har dannet, og danne en kopi af den oprindelige fil til banken.