Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Oversigt

Digital varekatalog

Med det digitale varekatalog sparer du arbejdet med selv at indlæse prisfil fra dine grossister. Varerne oprettes løbende, efterhånden som du får brug for dem i dit regnskab. Dermed får du kun oprettet de varer du rent faktisk også anvender, og slipper for at have tusindvis af inaktive varer i varekartoteket.

 

Digitalt varekatalog betyder, at der ved vareoprettelse i Xena søges i dine udvalgte grossisters varekatalog. Dermed kan du let og hurtigt få oprettet nye varer, uden selv at skulle indtaste varenr. og beskrivelse m.m. Vi henter ganske simpelt stamdata fra grossistens varekatalog ind som forslag, så du behøver kun at kontrollere at dataene er som ønsket, før du gemmer varen i dit eget lokale varekartotek i Xena.

 

Valg af grossist

Gå til menuen Opsætning > Vareopsætning, vælg fanen "Eksternt vareopslag". I venstre side markerer du dine primære grossister, i den rækkefølge de skal prioriteres. I højre side vælger du for hver grossist, det partnernummer de har i dit Xena-regnskab.

Valg af grossist til digitalt varekatalog i Xena

 

Opsætning af grossist

Vælg menuen Køb > Partner > Partneroversigt, og vælg den partner du har sat på grossisten i Eksternt vareopslag. Find boksen "Priser" og tryk på fanen "Ekstern vareleverandør". 

Standard varegruppe

Det vigtigste er at få valgt "Standard varegruppe". Så er du fri for selv at skulle vælge en varegruppe, hver gang du opretter ny vare fra grossisten. Du kan vælge mellem de standard varegrupper som Xena indeholder, eller du kan oprette din egen varegruppe. Du kan f.eks. oprette en varegruppe pr. grossist, da du senere vil kunne se statistik over køb og salg pr. varegruppe.

Rabat og tillæg

Du kan opsætte rabat eller tillæg, der benyttes til beregning af kost- og salgspris på varerne. Både kostprisen og salgsprisen beregnes ALTID ud fra grossistens listepris.

  • Indtaster du en "Standardrabat", beregnes der en kostpris
  • Indtaster du et "Standardtillæg" beregnes en salgspris
  • Indtaster du hverken rabat eller tillæg, anvendes listeprisen både som salgspris og kostpris

I nederste del af skærmbilledet kan du indtaste afvigelser fra den generelle opsætning, knyttet sammen med grossistens varegrupper.

Opsætning af grossist med digitalt varekatalog i Gaia

 

Import af fil med rabat og tillæg

I stedet for manuelt at indtaste rabat/tillæg, kan du importere disse fra en fil. Du kan høre din grossist, om de kan levere en fil med aftalte rabatter pr. varegruppe. Inden import af denne, kan du vælge i samme fil at indtaste dit ønskede tillæg, og dermed i én samlet import få oprettet både aftalte rabatter og ønskede tillæg.

 

Oprettelse af vare via digitalt varekatalog

Når du f.eks. står på en ordre, og har brug for en vare du ikke allerede har oprettet, trykker du på plus-tegnet ud for varenummeret for at åbne dialogen til oprettelse af ny vare.

Indtast her varenr., del af varenummer eller beskrivelse, for at starte søgningen i det digitale varekartotek. Søgeresultat vises i højre side, hvor du ser grossistens detaljer for varen, inkl. priser.

I nedenstående eksempel har jeg fundet et par bukser, som jeg gerne vil hare oprettet i mit varekartotek.

Jeg ser priserne for varen, som dels er grossistens listepris, og dels beregnet kostpris/salgspris ud fra den opsætning jeg har lavet for grossisten.

Priserne der ses er:

  • 370,50 = beregnet kostpris: grossistens listepris minus indtastet rabat for varegruppen/grossisten
  • 494,00 = grossistens listepris på varen
  • 568,10 = beregnet salgspris: grossistens listepris plus indtastet tillæg for varegruppen/grossisten

Reglen er altså: 

Kostpris = listepris minus rabat

Salgspris = listepris plus tillæg

Har du hverken sat rabat eller tillæg op på grossisten, vil de 3 priser være ens, og din kostpris og salgspris på den oprettede vare vil så også være ens.

Oprettelse af vare fra det digitale varekatalog i Xena

 

For at oprette varen:

  1. Tryk på "Vælg" ud for varen i højre side
  2. Nu dannes forslag baseret på grossistens data. Alle forslag kan overstyres
  3. Tryk på "Vis ekstra felter", for at se de priser varen vil blive oprettet med
  4. Tryk til sidst på knappen "Opret"

Detaljer ved oprettelse af vare i Xena

 

Hvis du ønsker selv at importere prisfil fra en grossist, så se vejledning til dette her.


Opdateret