Hopp til innhold

Oppdatering 1 for januar 2023

Emne
Lengde
6 min. lesning

Ny lagermodul og endret menystruktur.

Lagerfunksjoner er flyttet til en uavhengig modul

Det er langt fra alle virksomheter som trenger de komplekse funksjonene som lagerstyring tilbyr, derfor har vi valgt å flytte alt som hører til lagerstyring til en ny egen modul. Nye brukere kan kjøpe 'Lager' modulen fra EG Xena appstore. Eksisterende brukere har allerede modulen installert.

Modulen inneholder følgende:

 • Lagerstyring
 • Lokasjon
 • Lagre
 • Varianter
 • Stykklister

Som tidligere annonsert, er de nevnte funksjonene ikke lenger gratis pr 1. april 2023. Det skjer helt automatisk og du, som bruker disse funksjonene i dag, trenger ikke foreta deg noe ekstra i denne forbindelse.

Hvis du ikke lenger ønsker å bruke funksjonene, kan du følge denne veiledningen for å deaktivere før du avinstallerer modulen via appstore.

Hvis du ikke tidligere har brukt de nevnte funksjonene, vil du se at disse er fjernet fra kontoen din. Dette gir deg en enklere visning og håndtering av dine varer og tjenester.

 

Endringer i menystruktur

I noen moduler har vi endret plasseringen av menyelementene. De berørte modulene er nevnt nedenfor:

Lagermodulen

Hvis du ikke tidligere har brukt lagerstyring eller noen av de tilhørende funksjonene, vil du se at modulen er fjernet fra oversikten din. Hvis du har brukt modulens innhold, vil du se følgende endringer:

 • Menyelementene "Opprett vare" og "Opprett varetelling" er fjernet. Fra nå av finner du funksjonen 'Opprett' i vareoversikten, samt i varetellingsoversikten. Se etter knappene øverst til høyre i de 2 oversiktene.
 • Menypunktene 'Vareimport' og 'Import af EAN-nummer' er flyttet til menyen 'Oppsett' -> 'Import/eksport data'.


Oppsettmodulen

 • Noen av menypunktene har fått ny plassering, og under punktet 'Import/eksport data' er de 2 nevnte menypunktene fra lagringsmodulen lagt til.

Prosjektmodulen

 • Hvis du bruker modulen 'Prosjekt', vil du se at menypunktet 'Utskrifter' er flyttet til bunnen av menyen.
  Når du velger menypunktet 'Prosjekt' og 'Ordre', utfolder undermenyen seg først, slik at du i etterkant kan gjøre et valg av undermenypunkt før du navigerer videre.

Tidsmodulen

 • Menypunktet "Kostnadsregistrering" er fjernet fra menyen. Punktet finnes fortsatt i menyene 'Prosjekt' og 'Salg'.

 

Valutakonvertering

Hvis du fakturerer kunder i en annen valuta enn din regnskapsvaluta, vil vi gjøre deg oppmerksom på følgende endringer.

 • Prosjektrapportene konverterer nå alltid fakturerte beløp til regnskapsvaluta.
 • Fanen 'Statistikk' på prosjekter og bestillinger konverterer nå alltid fakturerte beløp til regnskapsvalutaen.

Valuta konverteres på grunnlag av kursinformasjonen spesifisert under 'Oppsett' -> 'Finansoppsett' -> 'Valuta'.

 

Sortering av menyelementer i egne apper

Dersom du har laget dine egne apper i Xena, som inneholder plugins, må du være oppmerksom på at disse plugins vil bli sortert i menyen, etter indeksen som er spesifisert for den enkelte plugin.

Alle standard plugins har indeksnummereringen 10, 20, 30 osv., så du vil f.eks. plassere et menyelement som nummer 2, kan du f.eks. gi den indeksnummer 15.

 

Andre endringer

 • Ytterligere datoformater er lagt til importfunksjonen i både 'Bankavstemming' og 'Kassakladd'.
 • Med 'Bankavstemming' kan det nå stemmes på opptil 50 transaksjoner om gangen.
 • Feltet 'Velg/fjern alle' i menyen 'Kjøp' -> 'Betalinger' er justert slik at det viser riktig status.
 • Når du oppretter en rekvisisjon fra en salgsordre, vises ordreoppgavenummeret nå riktig i dialogen. I tillegg kunne du oppleve en feil når du oppretter nye innkjøpsordrer via dialogboksen. Dette er nå fikset.
 • Vi har optimert prosjektrapporten 'Ordrebudsjett' slik at den lages raskere.
 • Filterverdien "Ingen" for feltene 'avdeling', 'kostnadsbærer' og 'formål' på prosjektrapporter er nå fikset.
 • På prosjektrapporten 'Kostnadsposter' har vi tilpasset feltet for valg av 'Ordreoppgaver', slik at nedtrekkslisten automatisk lukkes når du har valgt ønskede oppgaver. I tillegg viser vi nå ikke lenger slettede oppgaver i listen.
 • Hvis du bruker abonnementsfakturering og du har valgt en av våre standardfakturaer som inneholder ulike språklag, sørger vi nå for at oppsettet blir riktig dersom du fakturerer en kunde på et annet språk enn ditt standardspråk. Hvis du ikke har valgt en rapport om dine kunder på et annet språk, brukes fortsatt Xenas standard fakturaoppsett.

 

Visste du at du kan abonnere på våre nyhetsartikler og oppdateringer? Du kan følge denne veiledningen (dansk).

EG Xena ønsker deg god fornøyelse med denne omgang nye tilføyelser. 


Publisert