Gå til indhold

Opdatering 1 for januar 2023

Emne
Opdateringer
Længde
6 min. læsning

Nyt lager modul og ændret struktur af menupunkter.

Lagerfunktioner er flyttet til et selvstændigt modul

Det er langt fra alle virksomheder der har brug for de komplekse funktioner, som lagerstyring tilbyder, derfor har vi valgt at flytte alt hvad der hører til lagerstyring til et nyt separat modul. Nye brugere kan tilkøbe modulet 'Lager', fra EG Xena Appstore. Eksisterende brugere har allerede modulet installeret.

Modulet indeholder følgende:

 • Lagerstyring
 • Lokationer
 • Lagre
 • Varianter
 • Styklister

Som tidligere annonceret, bliver de nævnte funktioner betalbare pr. 1. april 2023. Det sker helt automatisk og du, som i dag anvender disse funktioner, skal ikke gøre nogen ekstra handling i den forbindelse.

Ønsker du ikke længere at benytte dig af funktionerne, kan du følge denne vejledning for at deaktivere, inden du afinstallerer modulet via Appstore.

Hvis du ikke tidligere har anvendt de nævnte funktioner, vil du se, at disse er fjernet fra dit regnskab. Dermed får du en mere enkel visning og håndtering af dine varer og ydelser.

 

Link til EG Go er ændret

Hvis du anvender EG Go til tids- og materiale registrering af forbrug, vil du opleve, at browser adressen har ændret navn til go.xena.dk. Vi sender automatisk brugere som anvender den gamle adresse, videre til den nye adresse.

Hvis du i dag har gemt en genvej på din mobil eller tablets hjemmeskærm, for nem adgang til EG Go, anbefaler vi, at du opretter et nyt bogmærke med det nye link.

Derudover har vi optimeret design og tilgængelighed flere steder i applikationen.

 

Ændringer i menustruktur

I nogle moduler har vi ændret placering af menupunkterne. De berørte moduler er nævnt nedenfor: 

Modulet Lager

Hvis du ikke tidligere har anvendt lagerstyring eller nogle af de tilhørende funktioner, vil du se, at modulet er fjernet fra din oversigt. Hvis du har anvendt modulets indhold, vil du se følgende ændringer:

 • Menupunkterne 'Opret vare' og 'Opret varetælling' er fjernet. Du finder fremover funktionen 'Opret' i vareoversigten, samt i varetællingsoversigten. Se efter knapperne øverst til højre i de 2 oversigter.
 • Menupunkterne 'Vareimport' og 'EAN-nummer import' er flyttet til menuen 'Opsætning' -> 'Import/eksport data'.

Du kan stadig tilgå dine vareoversigter via Salg/Køb > Vare. Her finder du også stadig menupunktet 'Opret vare'.

Modulet Opsætning

 • En del af menupunkterne har fået en ny placering, og under punktet 'Import/eksport data', er de 2 førnævnte menupunkter fra lagermodulet tilføjet.

Modulet Projekt

 • Anvender du modulet 'Projekt', vil du se, at menupunktet 'Udskrifter' er flyttet ned i bunden af menuen.
 • Når du vælger menupunktet 'Projekt' og 'Ordrer' foldes undermenuen nu ud, så du efterfølgende kan gøre et valg af undermenupunkt, inden du navigeres videre. 

Modulet Tid

 • Menupunktet 'Omkostningsregistrering' er fjernet fra menuen. Punktet findes stadig i menuerne 'Projekt' og 'Salg'.

 

Sortering af menupunkter i egne apps

Hvis du har oprettet egne apps i Xena, som indeholder plugins, skal du være opmærksom på at disse plugins vil blive sorteret i menuen, i henhold til det index der er angivet for det enkelte plugin.

Alle standard plugins har index nummereringen 10, 20, 30 o.s.v., så ønsker du f.eks. at placere et menupunkt som nummer 2 i en menu, kan du f.eks. give den index nummer 15.

 

Valutaomregning

Hvis du fakturerer kunder i en anden valuta end din regnskabsvaluta, vil vi gerne gøre dig opmærksom på følgende ændringer.

 • Projektrapporterne omregner nu altid fakturerede beløb til regnskabsvalutaen.
 • Fanen 'Statistik' på projekter og ordrer omregner nu altid fakturerede beløb til regnskabsvalutaen.

Valuta omregnes på baggrund af den kursinformation som er angivet under Opsætning > Finansopsætning, fanen 'Valuta'. Visning af valuta følger nu samme princip for både indtægter og omkostninger, de to nævnte steder.

 

Øvrige ændringer

 • Ekstra datoformater er tilføjet til importfunktionen i både 'Bankafstemning' og 'Kassekladde'.
 • Ved 'Bankafstemning' kan der nu afstemmes op til 50 posteringer af gangen. 
 • Feltet 'Vælg/fravælg alle' i menuen 'Køb' -> 'Betalinger' er tilrettet, så den viser korrekt status.
 • Ved oprettelse af rekvisition fra salgsordre, vises opgavenummeret nu korrekt i dialogen. Derudover kunne man opleve en fejl ved oprettelse af nye købsordrer via dialogen. Dette er nu rettet.
 • Vi har optimeret projektrapporten 'Ordrebudget', så den dannes hurtigere. 
 • Filterværdien "Ingen" for felterne 'afdeling', 'bærer' og 'formål' på projektrapporter er nu rettet.
 • På projektrapporten 'Medarbejderomkostninger' har vi tilpasset feltet til valg af 'Ordreopgaver', således at dropdown listen automatisk lukkes, når du har valgt de ønskede opgaver. Derudover viser vi nu ikke længere slettede opgaver i listen.
 • Der er nu ingen længdebegrænsning på kvalitetssikringsskema visningen i EG Go.
 • Anvender du abonnementsfakturering, og du har valgt en af vores standardfakturaer der indeholder forskellige sproglag, sikrer vi nu at layoutet bliver korrekt, hvis du fakturerer en kunde i andet sprog end dit standardsprog. Har du ikke valgt en rapport på dine kunder i andet sprog, anvendes stadig Xenas standard fakturalayout.

 

Krav om procedurebeskrivelse

Du har måske hørt, at den nye bogføringslovs specificerede krav til digitale bogføringssystemer er blevet udskudt, da den seneste regeringsdannelse trak ud. Dette betyder dog ikke, at kravet omkring udarbejdelse af en procedurebeskrivelse, jf. bogføringslovens § 6, er udsat også. 

Erhvervsstyrelsen har præciseret dette på deres hjemmeside og vi opfordrer hermed alle vores brugere, til at få dette lovkrav på plads hurtigst muligt. Du kan med fordel læse vores tidligere artikel omkring emnet.

 

Vidste du, at du kan abonnere på vores nyhedsartikler og opdateringer? Du kan følge denne vejledning for opsætning af notifikationer.

Husk også at følge os på Facebook, hvor vi løbende informerer om nyt fra EG Xena.


Udgivet