Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Oversigt

Varerapporter

Oversigt over rapporter som vedrører varemodulet og/eller lagermodulet.

Alle rapporterne kan enten udskrives, downloades eller e-mailes via knappen "Rapport" i bunden.

Rapporter mærket med * er kun tilgængelige hvis du har installeret appen Lagerstyring. Du finder den i Xena Appstore.

 

Posteringer

Denne rapporten benyttes til overblik over varetransaktioner på dine lagervarer, både køb, salg og lagerflytninger. Øverst kan du lave filter på f.eks. varenr.

Rapport der viser varetransaktioner i Xena

 

Historisk lagerværdi (*)

Rapporten benyttes til visning af lagerbeholdning og lagerværdi på et givent tidspunkt.

Øverst indtastes opgørelsesdatoen, og der beregnes nu en lagerværdi ud fra beholdningen på den indtastede dato. Læs i vejledningen her, hvorledes du håndterer f.eks. negative værdier på denne rapport.

Gennemsnitlig kostpris = En beregnet gennemsnitlig værdi af varen, baseret på den bogførte lagerværdi i finansmodulet divideret med antal på lageret. 

Antal = Antal på lageret. Er aktuel hvis du har valgt en lokation og/eller Varehus. I så fald viser denne kolonne antal på lager for det valgte filter

Værdi = Bogført lagerværdi. Er aktuel hvis du har valgt en lokation og/eller Varehus. I så fald viser denne kolonne den bogførte lagerværdi for det valgte filter

Total lagerantal = Total antal på lager på den indtastede dato, uanset hvilket filter du har valgt foroven

Total lagerværdi =Total bogført lagerværdi på den indtastede dato, uanset hvilket filter du har valgt foroven

Lagerrapporten Historisk lagerværdi i Xena

 

Vare, DB

På denne rapport vises en dækningsbidragsopgørelse over varer, inkl. bogført omsætning, bogført forbrug samt dækningsbidrag i %.

Udskriv rapporten Vare DB i Xena

 

Lagerværdi (*)

Rapporten viser et her-og-nu billede af lagerværdien. Opgørelsen vises pr varenummer, fordelt på variant, lokation samt varehus.

Udskriv rapporten Lagerværdi i Xena

 

Statistik (*)

Statistikken viser lagerbeholdning/bevægelser for en indtastet periode.

Derudover kan ses en beregnet købspris, hvis varen har en sådan. Hvis varen ingen beregnet købspris har, vises i stedet varens standard købspris fra varekortet.

Bemærk, at kun lagerførte varer vises i rapporten.

Udskriv rapporten Vare Statistik i Xena

 

Prisaftaler

Her kan du udskrive de prisaftaler, der er oprettet på dine varer. Både priser koblet på partnere og prisgrupper, men også dine standardpriser. Rapporten vises kun hvis du har installeret den gratis app "Avancerede prisaftaler"

Udskriv rapporten Prisaftaler i Xena

 

 

LÆS MERE: Automatisk rapportering.


Opdateret