Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Oversigt

Lokal kopi

Du kan i Xena til hver en tid lave din egen lokale kopi af alle dine data. Dette betyder sikkerhed og frihed i særklasse. Her vises hvordan.

Kort fortalt: Et online system som Xena betyder, at dine data altid er sikre. Du behøver ikke bekymre dig om backup. Men hvad nu hvis man ombestemmer sig og gerne vil have sit regnskab, sine dokumenter og anden historik med videre? Xena giver dig mulighed for at lave en lokal kopi af alle dine data.

OBS! Denne lokale kopi er ikke en backup som igen kan indlæses i Xena. Det er udelukkende din sikkerhed for tilgang til dine egne data.

 

Sådan laver du en lokal kopi af regnskabet

  1. Vælg i menuen Opsætning > Eksport/import data > Sikkerhedskopiering
  2. Tryk på knappen "Opret" for at starte sikkerhedskopiering
  3. Efter et par minutter (afhængig af hvor mange data dit regnskab indeholder) vil du modtage en notifikation om, at din sikkerhedskopi er klar til at blive hentet. Dine notifikationer finder du oppe i højre hjørne ved at trykke på dit navn/billede og vælge "Notifikationer".
  4. Tryk på linket "Export finished" i kolonnen beskrivelsen
  5. Tryk på "Hent" for at starte download af filen

 

Hvad kopien indeholder

Filen er en zip komprimeret fil med alle dine data fra Xena: 

  • Alle dine uploadede bilag og dokumenter.
  • Alle fakturaer, tilbud og andre formularer dannet i Xena.
  • Alle tabeller med data (Partnere, varer, konti og meget mere) i CSV og XML format.

I nedenstående er indholdet af CSV filerne listet op. Nogle CSV filer er udeladt i listen, da de kun indeholder tekniske data:

Filnavn Indhold
AbsenceDto Kalender fravær
ActivityTypeDto Aktivitetstyper
AdditionalArticleDto Følgevarer på varer
AppointmentDto Kalenderaftaler
ArticleDto Varekartotek
ArticleGroupDto Varegrupper
ArticleGroupVatSetupDto Momsopsætning på varegrupper
ArticleLocationSetupDto Lokationer på varer
ArticleMappingDto Varemapping på varer
ArticlePostDto Varebevægelser med antal
ArticleVariantDto Varianter på varer
AveragePriceChangeDto Gennemsnitspris ændringer på varer
BarCodeDto EAN numre på varer
Bearer Bærere
BreakSetupDto Kalender pauseopsætning
BundleItemDto Styklister på varer
CostTypeDto Forbrugstyper
CurrencyExchangeRateDto Valutakurser
DepartmentDto Afdelinger
DocumentDto Oversigt over alle dokumenter
DocumentRelationDto Oversigt over dokumentrelationer
ElectronicInvoiceJournalEntryEventDto Oversigt udlæste elektroniske fakturaer fra salgsordrer
ExternalArticleProviderDto Opsætning eksternt vareopslag
ExternalArticleProviderGroupSetupDto Opsætning varegrupper eksternt vareopslag
FiscalPeriodDto Regnskabsperioder
ImportedAccountDto Finanskonti importeret til arkiv
ImportedPartnerDto Partnere importeret til arkiv
LedgerDto Oversigt finanskladder
LedgerPostArticleSpecificationDto Vareposteringer
LedgerPostDto Finansposteringer
LedgerTagBankContextDto Betalingskonti
LedgerTagDto Finanskonti
LedgerTagGroupDto Finanskontogrupper
LocationDto Lokationer
OrderArticleReservationDto Varereservationer fra ordrer
OrderConfirmationDto Oversigt Ordrebekræftelser
OrderDto Ordreoversigt inkl. stamdata fra ordrer
OrderLineBundleItemDto Styklister tilføjet på ordrer
OrderLineDto Fakturalinjer på ordrer
OrderOfferDto Oversigt oprettede tilbud med stamdata og beløb
OrderStatusDto Ordrestatus
OrderTaskDto Oversigt over ordreopgaver inkl. stamdata og beløb
OrderTaskLineDto Ordreomkostninger ej godkendte
OrderTaskPostDto Ordreomkostninger godkendte
OrderTaskPostPreviewDto Ej godkendte ordreomkostninger fra bilagsregistrering
OrderTaskStatusDto Opgavestatus
PartnerDeliveryAddressDto Leveringsadresser på partnere
PartnerDto Partnere
PartnerEmailContactDto E-mails oprettet på partnere
PartnerGLNNumberDto EAN numre oprettet på partnere
PartnerHistoryEntryDto Oversigt log på partnere
PartnerMailHistoryEntryDto E-mail log på partnere incl. afsender/modtager e-mailadresse
PartnerNoteHistoryEntryDto Noter oprettet i loggen på partnere
PartnerPostDto Partnerposteringer
PartnerResourceContextDto Medarbejderoversigt
PartnerTelephoneNumberDto Telefonnumre på partnere
PaymentDto Leverandørfakturaer til betaling
PaymentMeansDto Leverandør betalingsopsætning
PostDto Finansposteringer
PriceDiscountAgreementDto Rabataftaler
PriceGroupDto Prisgrupper
PrimoArticlePostDto Primoposteringer varer
PrimoLedgerPostDto Primoposteringer finans
PrimoPartnerPostDto Primoposteringer partner
ProjectDto Projekter
ProjectGroupDto Projektgrupper
ProjectStatusDto Projekt statustyper
ReminderStepDto Rykkeropsætning
ReportEmailSetupDto Oversigt over e-mail opsætninger
ReportLayoutDto Overigt egne rapporter
ResourcePostDto Timeregistreringer på medarbejdere
StockCountDraftDto Ej bogførte lageroptællingslinjer
SubscriptionDto Oversigt over Abonnementer
SubscriptionInvoiceDto Oversigt abonnementsfakturaer
SubscriptionLineDto Abonnements fakturalinjer
TeamDto Teams
UnitDto Vare enheder
VariantDto Vare varianter
VatDto Momskoder
VatSettlementTransactionDto Oversigt over momsafregninger
VolumePriceAgreementDto Varepriser
VoucherDto Samlet oversigt over anvendte bilagsnumre
VoucherPreviewDto Oversigt over bilag i bilagsregistrering
WarehouseDto Lagre
WorkScheduleDto Kalender Arbejdstider

Opdateret