Gå til indhold

Ofte stillede spørgsmål

Få svar på de mest stillede spørgsmål om EG Xena.

Den nye bogføringslov

Her kan du få svar på alt du behøver at vide om den nye bogføringslov.

Er min virksomhed omfattet af den nye lov?
 • Anvender du et godkendt bogføringssystem, er du omfattet af den nye lov tidligst fra den 1. juli 2024
 • Anvender du et ikke-godkendt bogføringssystem, er du omfattet fra den 1. januar 2025
 • Hvis du har en personligt ejet virksomhed eller en forening, så er du omfattet af den nye lov tidligst fra den 1. januar 2026.
Hvor ser jeg, om mit bogføringssystem er godkendt?

Du finder en oversigt over godkendte bogføringssystemer her. Hvis du ikke kan finde dit bogføringssystem i oversigten, anbefales det, at du hurtigst muligt tager kontakt til din nuværende udbyder for en status på deres proces hen mod en godkendelse.

Hvad er de nye krav til bogføring af bilag?

Alle transaktioner skal bogføres digitalt, og de skal henvise til et bilag, som også er gemt digitalt sammen med regnskabsdataene. Sker der ændringer til en transaktion (f.eks. ændret dato eller annullering af en transaktion), skal man kunne se ændringerne. Du kan læse mere om indholdet i den nye lov på vores hjemmeside. Du kan også læse meget mere om den nye lov på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Mit regnskabsår starter 1/4-2025, hvornår er jeg omfattet af den nye lov?

I så fald omfattes du af den nye bogføringslov fra den 1/4-2025. Det er altså fra datoen, hvor dit førstkommende regnskabsår starter fra og med den 1/7-2024.

Skal jeg dokumentere mine bogføringsprocedurer?

Det skal du, hvis din virksomhed er regnskabspligtig efter årsregnskabsloven, og har haft en nettoomsætning i to på hinanden følgende indkomstår på over 300.000 kr.

Hvad skal min dokumentation af bogføringsprocedurer indeholde?

Dokumentet skal beskrive virksomhedens procedurer for løbende registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale. I skal også beskrive, hvilke medarbejdere der er ansvarlige for det. Du kan anvende Erhvervsstyrelsens skabelon til formålet. Hent den her. HUSK at holde dokumentet opdateret, f.eks. én gang i kvartalet.

Hvor skal jeg gøre af min dokumentation af bogføringsprocedure?

Beskrivelsen skal opbevares sammen med dit regnskabsmateriale og opdateres, hvis dine procedurer ændrer sig. Det skal ikke sendes ind til Erhvervsstyrelsen eller anden myndighed, men skal kunne vises frem ifm. evt. kontrolsag af din virksomhed.

Hvilke typer bilag skal jeg opbevare digitalt?

Hvis det som minimum indeholder alle følgende oplysninger, skal det gemmes digitalt:

 • Udstedelsesdato
 • Leverancens art
 • Beløb
 • Afsender og modtager, herunder navn, adresse, samt CVR-nummer eller SE-nummer
 • Oplysning om momsbeløbets størrelse
 • Betalingsoplysninger
Hvilke typer bilag behøver jeg IKKE at opbevare digitalt?

Hvis en købs- eller salgsfaktura ikke som minimum indeholder alle seks ovenstående oplysninger, behøver den ikke at blive opbevaret digitalt. Derudover skal kassestrimler heller ikke opbevares digitalt. Du kan vælge at opbevare bilagene på anden vis, men de skal stadig opbevares i 5 år. Der er dog uden tvivl flere fordele ved at opbevare samtlige bilag i det digitale bogføringssystem:

 • Det er nemmere og mere effektivt at kunne finde alle dine bilag ét og samme sted
 • Det giver dig større sikkerhed for, at du altid kan fremvise dit regnskabsmateriale i forbindelse med f.eks. skattekontrol.
Kan jeg vælge at gemme alle bilag på min egen computer?

I den nye lov er det fastsat, at alle bilag skal opbevares digitalt hos en udbyder eller en 3. part, så det er ikke nok, at dine bilag opbevares fysisk, på din egen computer, på din egen server (fx i en mail), i Google drev eller lignende.

SKAL jeg gøre brug af bankafstemning?

I den nye lov er det fastsat, at det skal være muligt at foretage bankafstemning direkte i bogføringssystemet. Det er således ikke et krav, at du anvender funktionen, men det kan kun anbefales, da det under alle omstændigheder vil reducere tidsforbrug til afstemning af din bank.

Hvor tit skal jeg foretage afstemninger

Loven kræver, at man kan foretage de afstemninger, der er nødvendige for at sikre et opdateret grundlag for de lovpligtige indberetninger eller angivelser om moms, skatter, afgifter samt års- og delårsrapporter. Afstemningerne skal senest foretages på datoen for udløbet af fristerne for de lovpligtige indberetninger.